O co se jedná?

Evropské vysokoškolské vzdělávání bude více stimulovat růst a zaměstnanost a získá větší atraktivitu na mezinárodní úrovni, pokud bude mít vzdělávací systém těsné a efektivní vazby na výzkum a inovace.Vzdělávací systém, výzkum a inovace tvoří tři strany tzv. „znalostního trojúhelníku“.

Nedávný posun k modelu otevřených (tj. veřejně přístupných) inovací způsobil, že se odborné poznatky intenzivněji sdílejí a že se objevily nové typy spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými organizacemi a podniky.

Jakou činnost vyvíjí EU?

Evropská komise stimuluje investice v oblasti inovací a znalostního trojúhelníku prostřednictvím: