Какво е това?

Приносът на висшето образование към заетостта и растежа, както и неговата международна привлекателност, могат да се подсилят чрез тесни и ефективни връзки между образованието, научните изследвания и иновациите — трите страни на „триъгълника на знанието“.

Неотдавнашният преход към отворени иновации доведе до увеличени потоци от знание и нови видове сътрудничество между образователните институции, изследователските организации и бизнеса.

Какво се прави?

Европейската комисия подпомага инвестициите в иновации и триъгълника на знанието чрез: