Navigacijski put

Aktivnosti EU-a u području visokog obrazovanja

Što je to?

Nacionalne vlade odgovorne su za svoje sustave obrazovanja i osposobljavanja, a pojedinačna sveučilišta izrađuju vlastite nastavne planove i programe. Međutim, visoko obrazovanje u cijelom EU-u suočava se sa sličnim izazovima, a prednosti zajedničkog rada su očite.

Zašto je to potrebno?

Visoko obrazovanje i njegova povezanost s istraživanjem i inovacijama imaju ključnu ulogu u razvoju pojedinca i društva te u osiguravanju izrazito stručnog ljudskog kapitala i artikuliranog građanstva potrebnog Europi radi stvaranja poslova, gospodarskog rasta i prosperiteta.

Institucije visokog obrazovanja ključni su partneri pri realizaciji strategije Europske unije za napredak i održanje rasta. U okviru strategije Europa 2020. postavljen je sljedeći cilj: do 2020. 40 % mladih Europljana mora steći kvalifikaciju u području visokog obrazovanja.

Što Komisija radi?

Europska komisija blisko surađuje s kreatorima politika kako bi podržala razvoj politika visokog obrazovanja u državama članicama EU-a u skladu sa Strategijom obrazovanja i osposobljavanja u 2020. (ET2020). Programom modernizacije visokog obrazovanja rješava se pet ključnih prioriteta visokog obrazovanja u EU-u:

  1. povećanje broja osoba sa sveučilišnom diplomom;
  2. poboljšanje kvalitete i relevantnosti poučavanja i učenja;
  3. promicanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja te prekogranične suradnje;
  4. jačanje „trokuta znanja” kojim se povezuju obrazovanje, istraživanje i inovacije;
  5. stvaranje učinkovitih mehanizama za upravljanje i financiranje za visoko obrazovanje.

Kako bi se osiguralo ispunjenje tih ciljeva, Europska komisija razvija i podupire alate za promicanje mobilnosti (primjerice ECTS i Dodatak diplomi), povećanje priznavanja vještina i kvalifikacija i osiguranje boljih informacija o visokom obrazovanju u Europi.

Komisija podupire i Bolonjski proces, osmišljen radi promicanja reforme visokog obrazovanja s ciljem uspostave Europskog prostora visokog obrazovanja i promicanja razmjene dobre političke prakse među različitim državama u okviru radne skupine za visoko obrazovanje ET 2020.

Konačno, osim što upravlja programom Erasmus+, u okviru kojeg se studentima u području visokog obrazovanja pružaju razne mogućnosti, Komisija je odgovorna i za podršku međunarodnim inicijativama za suradnju s državama izvan EU-a u području visokog obrazovanja.

Što je dosad učinjeno?

Europska komisija predstavila je niz političkih dokumenata, uključujući Program za osuvremenjivanje sustava visokog obrazovanja Europe, koji su podržali ministri obrazovanja i Europski parlament. On podržava provedbu programa modernizacije studijama kako bi se osigurali dokazi politika, razmjena dobre prakse i instrumenti potrošnje kao što su program Erasmus+ i europski strukturni i investicijski fondovi.

 

How can we help?