Za kaj gre

Uspešnost visokošolskih sistemov je v marsičem odvisna od njihove organiziranosti, upravljanja in financiranja. Strategija Evropa 2020 izpostavlja:

Zakaj je potrebno

Delež javne porabe za visoko šolstvo se med državami članicami EU sicer precej razlikuje, toda v celoti gledano v Evropi premalo vlagamo v visoko šolstvo: v povprečju 1,3 % BDP v primerjavi z 2,7 % v ZDA in 1,5 % na Japonskem. Javno vlaganje v visoko šolstvo so še dodatno omejili trenutni pritiski za večjo fiskalno konsolidacijo. Zato je zelo pomembno, da imajo vložena sredstva kar največji učinek.

Kot je že omenjeno, je za te spremembe potrebna večja prožnost. Avtonomne ustanove se laže specializirajo, uveljavljajo boljše učne in raziskovalne rezultate in spodbujajo odličnost v visokošolskih sistemih. Toda zaradi pravnih, finančnih in upravnih omejitev so ustanove še vedno precej omejene pri opredeljevanju strategij in struktur ter uveljavljanju konkurenčne prednosti na podlagi svoje različnosti.

Dosedanji ukrepi

Evropska komisija podpira sodelovanje v raziskavah in politiki ter tako pomaga državam EU razvijati učinkovite modele upravljanja in financiranja v visokem šolstvu.

Upravljanju visokošolskih ustanov in financiranju na podlagi rezultatov so namenjene tudi delavnice v državah članicah, ki jih organizirajo v sklopu odprte metode usklajevanja v izobraževanju in usposabljanju.