O čo ide?

Spôsob organizácie, riadenia a financovania systémov vysokoškolského vzdelávania má významný vplyv na ich celkovú efektivitu. Stratégia Európa 2020

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) zdôrazňuje, že:

Prečo je to potrebné?

Zatiaľ čo úrovne výdavkov na vysokoškolské vzdelávanie sa medzi krajinami EÚ značne líšia, celkové investície do vysokoškolského vzdelávania v Európe sú príliš nízke: v priemere 1,3 % HDP v porovnaní s 2,7 % v Spojených štátoch a 1,5 % v Japonsku. Súčasný tlak na fiškálnu konsolidáciu takisto kladie dodatočnú záťaž na verejné investície. Zásadným cieľom je teda maximalizovať návratnosť zdrojov

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Tieto výzvy si vyžadujú väčšiu pružnosť. Nezávislé inštitúcie sa môžu jednoduchšie špecializovať, podporovať dosahovanie lepších výsledkov v oblasti vzdelávania a výskumu

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a pomáhať rozvoju excelentnosti v rámci systémov vysokoškolského vzdelávania. Právne, finančné a administratívne obmedzenia však často obmedzujú slobodu inštitúcií, pokiaľ ide o vypracovanie stratégií a štruktúr a odlíšenie sa od svojich konkurentov.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Prostredníctvom podpory výskumu a politickej spolupráce Európska komisia pomáha krajinám EÚ vytvárať efektívne modely riadenia a financovania vysokoškolského vzdelávania.

Semináre v jednotlivých krajinách organizované ako súčasť otvorenej metódy koordinácie vo vzdelávaní a odbornej príprave sa zameriavajú na také otázky, ako je riadenie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a výkonnosť financovania.