Despre ce este vorba

Modul în care sunt organizate și reglementate sistemele de învățământ superior și modul în care sunt finanțate acestea au un impact important asupra eficienței lor globale. Strategia Europa 2020 arată că:

Motivație

În timp ce nivelul cheltuielilor variază substanțial între țările UE, valoarea totală a investițiilor în învățământul superior în Europa este prea scăzută: 1,3% din PIB în medie, în comparație cu 2,7% în SUA și cu 1,5% în Japonia. Importanța acordată în prezent consolidării bugetare a pus, de asemenea, o presiune suplimentară asupra investițiilor publice. Prin urmare, a devenit esențială maximizarea randamentului resurselor.

După cum am arătat, aceste provocări necesită o mai mare flexibilitate. Instituțiile autonome se pot specializa mai ușor, promovând servicii mai bune în domeniul educațional și în cel al cercetării și favorizând excelența în cadrul sistemelor de învățământ superior. Dar restricțiile juridice, financiare și administrative limitează adesea libertatea instituțiilor de a-și defini strategiile și structurile și de a se diferenția de concurenții lor.

Măsuri luate până în prezent

Prin sprijinirea cercetării și a cooperării politice, Comisia Europeană ajută țările UE să definească modele eficiente de guvernanță și de finanțare pentru învățământul superior.

La nivel național sunt organizate seminare în cadrul metodei deschise de coordonare în materie de educație și formare, care pun accent pe aspecte precum guvernanța instituțională în domeniul învățământului superior și finanțarea în funcție de performanțe.