Waar gaat het om?

De wijze waarop het hoger onderwijs wordt georganiseerd, bestuurd en gefinancierd, is belangrijk voor de doeltreffendheid ervan. De Europa 2020-strategie van de EU benadrukte dat:

Waarom is dit nodig?

Omdat niet alle EU-landen evenveel geld in het hoger onderwijs steken, is de totale investering hierin in Europa te laag: gemiddeld 1,3% van het bbp, vergeleken met 2,7% in de VS en 1,5% in Japan. Door de huidige bezuinigingen staat dit percentage nog onder druk. Daarom is het zo belangrijk dat de investeringen zoveel mogelijk resultaat opleveren.

Dat betekent dat er meer flexibiliteit nodig is. Als instellingen zelfstandiger zijn, kunnen ze zich namelijk makkelijker specialiseren. Dat is goed voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en zorgt ervoor dat het hoger onderwijs aan de top blijft. Door juridische, financiƫle en bestuurlijke beperkingen hebben de instellingen echter niet genoeg vrijheid om hun eigen koers en structuur te bepalen zodat zij zich van hun concurrenten kunnen onderscheiden.

Wat is er al gedaan?

Door de samenwerking op het gebied van onderzoek en beleid te steunen, helpt de Europese Commissie de EU-landen goede bestuurs- en financieringsmodellen te ontwikkelen.

In elk land vinden in het kader van de open coƶrdinatiemethode op het gebied van onderwijs en opleiding workshops plaats over zaken zoals het bestuur van hogeronderwijsinstellingen en prestatiegebonden financiering.