Miről is van szó?

A felsőoktatási rendszerek szervezésének, irányításának és finanszírozásának módja nagymértékben befolyásolja e rendszerek általános hatékonyságát. Az Európa 2020 elnevezésű uniós stratégia hangsúlyozza, hogy:

Miért van erre szükség?

A felsőoktatási ráfordítások között számottevő eltérések mutatkoznak az egyes uniós országok között, az európai összképet tekintve azonban elmondható, hogy a felsőoktatási beruházások értéke túl alacsony: átlagosan mindössze 1,3%-át teszi ki az uniós GDP-nek. Az USA esetében ez az arány 2,7%, Japán esetében pedig 1,5%. Manapság nagy nyomás nehezedik a tagországok kormányaira, hogy konszolidálják költségvetésüket, ez pedig visszafogja az állami beruházásokat. Éppen ezért létfontosságú, hogy a befektetések maximálisan megtérüljenek.

Ezek a kihívások nagyobb rugalmasságot tesznek szükségessé. Ha a felsőoktatási intézmények nagyobb függetlenséget élveznek, könnyebben tudnak szakosodni, ami jótékonyan hat az oktatási és a kutatási teljesítményre, és a felsőoktatási rendszer egészének színvonalát emeli. A jogi, pénzügyi és adminisztratív korlátok azonban gyakran gátat vetnek annak, hogy az intézmények szabadon meghatározzák stratégiájukat, kiépítsék az általuk szükségesnek tartott struktúrákat, és egyedi, versenytársaiktól különböző profilt alakítsanak ki.

Milyen lépésekre került sor eddig?

A kutatási és szakpolitikai együttműködés támogatása révén az Európai Bizottság segítséget nyújt az uniós országoknak ahhoz, hogy hatékony irányítási és finanszírozási modelleket fejlesszenek ki a felsőoktatás terén.

Az oktatásban és a képzésben alkalmazott nyitott koordinációs módszer keretében szervezett tagállami műhelytalálkozók lehetőséget biztosítanak a résztvevők számára ahhoz, hogy számos kérdést áttekintsenek a felsőoktatás intézményi irányításával, a teljesítményfüggő finanszírozással és más fontos témákkal kapcsolatban.