Što je to?

Način organizacije sustava visokog obrazovanja, njihova financiranja i upravljanja njima ima važan utjecaj na njihovu ukupnu učinkovitost. U okviru strategije Europa 2020. naglašeno je sljedeće:

Zašto je to potrebno?

Iako se ulaganja u visoko obrazovanje značajno razlikuju među državama članicama EU-a, ukupno je ulaganje u visoko obrazovanje u Europi premalo: ono prosječno iznosi 1,3 % BDP-a, u usporedbi s 2,7 % BDP-a u SAD-u i 1,5 % u Japanu. Trenutačni pritisak radi ostvarivanja fiskalne konsolidacije ujedno predstavlja dodatni pritisak na javna ulaganja. Dakle, ključno je maksimizirati povrat uloženih resursa.

Kako je navedeno, ti izazovi zahtijevaju veću fleksibilnost, a autonomne se institucije mogu lakše specijalizirati, čime se promiču bolje obrazovne i istraživačke izvedbe uz istovremeno poticanje izvrsnosti unutar sustava visokog obrazovanja. No pravne, financijske i administrativne zapreke često predstavljaju ograničenja slobode institucija u definiranju strategija i struktura te pronalaženju načina kako se razlikovati od konkurencije.

Što je dosad učinjeno?

Europska komisija potporama suradnji u istraživanju i politici državama članicama olakšava razvoj učinkovitih modela upravljanja i financiranja u visokom obrazovanju.

Sljedeća pitanja u fokusu su radionica u pojedinim državama, organiziranih u okviru Otvorene metode koordinacije u obrazovanju i osposobljavanju: institucionalno upravljanje u visokom obrazovanju i financiranje povezano s učinkom.