Sökväg

Bolognaprocessen och det europeiska området för högre utbildning

Vad går det ut på?

Bolognaprocessen bygger på en kollektiv insats från myndigheter, läroanstalter, lärare och studerande, intresseorganisationer, arbetsgivare, kvalitetssäkringsorgan samt internationella organisationer och institutioner som EU-kommissionen.

Bolognaprocessens är inriktad på

Varför är det viktigt?

De stora skillnaderna mellan de europeiska ländernas utbildningssystem gjorde det tidigare svårt för människor att få sina kvalifikationer erkända när de sökte jobb eller utbildning utomlands. Ökad kompatibilitet mellan utbildningssystemen gör det numera lättare för studerande och arbetssökande att flytta till andra europeiska länder.

Samtidigt bidrar Bolognaprocessens reformer till att göra de europeiska högskolorna och universiteten mer konkurrenskraftiga och attraktiva för omvärlden.

Bolognaprocessen stöder också utbildningssystemens modernisering så att man kan möta nya behov på arbetsmarknaden. Antalet jobb som kräver högre kvalifikationer ökar nämligen, och det finns en allt större efterfrågan på innovation och företagande

Vad har man gjort hittills?

Regelbundna rapporterpdf visar att reformerna går snabbt framåt.

I april 2012 prioriterade utbildningsministrarna tre framtidsfrågor vid sitt möte i Bukarest: rörlighet, anställningsbarhet och kvalitet.

Vilka länder deltar?

 En lista över deltagarländerna hittar du på webbplatsen för det europeiska området för högre utbildning.

 

How can we help?