Vad går det ut på?

Bolognaprocessen bygger på en kollektiv insats från myndigheter, lärosäten, lärare och studerande, intresseorganisationer, arbetsgivare, kvalitetssäkringsorgan samt internationella organisationer och EU-institutioner.

Genom Bolognaprocessen införs

Varför är det viktigt?

De stora skillnaderna mellan de europeiska ländernas utbildningssystem gjorde det tidigare svårt för människor att få sina kvalifikationer erkända när de sökte jobb eller utbildning utomlands. Ökad samstämmighet mellan utbildningssystemen gör det numera lättare för studerande och arbetssökande att flytta till andra europeiska länder.

Samtidigt bidrar Bolognaprocessens reformer till att göra de europeiska högskolorna och universiteten mer konkurrenskraftiga och attraktiva för omvärlden.

Bolognaprocessen stöder också utbildningssystemens modernisering så att man kan möta nya behov på arbetsmarknaden. Antalet jobb som kräver högre kvalifikationer ökar nämligen, och det finns en allt större efterfrågan på innovation och företagande Deutsch (de) English (en) français (fr)

Vad har man gjort hittills?

Regelbundna rapporterpdf visar att reformerna går snabbt framåt.

Vid sitt möte i maj 2015 i Jerevan diskuterade utbildningsministrarna hur man kan

  1. förbättra utbildningen och göra den mer relevant
  2. öka de utexaminerades anställbarhet under hela karriären
  3. göra utbildningssystemen mer inkluderande
  4. genomföra de överenskomna strukturreformerna.

Vilka länder deltar?

En lista över deltagarländerna hittar du på webbplatsen för det europeiska området för högre utbildning.