Za kaj gre

Bolonjski proces – vzpostavitev evropskega visokošolskega prostora – poteka ob skupnem prizadevanju javnih organov, univerz, učiteljev in študentov ter deležnikov, delodajalcev, agencij za kakovost, mednarodnih organizacij in institucij, med njimi Evropske komisije.

Glavni vidiki bolonjskega procesa so:

Zakaj bolonjski proces

Zaradi velikih razlik v evropskih sistemih izobraževanja in usposabljanja so Evropejci vedno imeli težave z uveljavljanjem kvalifikacij iz ene države pri zaposlitvi ali študiju v drugi. Z večjo združljivostjo izobraževalnih sistemov sta vpis na šole oziroma iskanje dela v Evropi postala lažja.

Bolonjska reforma hkrati prispeva k večji konkurenčnosti in privlačnosti evropskih univerz in visokih šol v svetu.

Bolonjski proces vključuje tudi modernizacijo sistemov izobraževanja in usposabljanja, ki morajo zadostiti potrebam spreminjajočega se trga dela. Število delovnih mest, ki potrebujejo visokokvalificirane delavce, namreč narašča, prav tako povpraševanje po inovacijah in podjetništvu Deutsch (de) English (en) français (fr)

Dosedanji ukrepi

Redna poročilapdf kažejo velik napredek pri izvajanju bolonjske reforme.

Ministri za šolstvo EU so v Erevanu maja 2015 določili štiri ključna prednostna področja:

  1. kakovost in ustreznost poučevanja in učenja,
  2. zaposljivost diplomantov v celotnem delovnem življenju,
  3. vključujoči izobraževalni sistemi,
  4. strukturne reforme.

Države evropskega visokošolskega prostora

 Glej uradno spletišče evropskega visokošolskega prostora.