Despre ce este vorba

Procesul de la Bologna este rezultatul unui efort colectiv al autorităților publice, universităților, cadrelor didactice și studenților, precum și al angajatorilor, organismelor de asigurare a calității, organizațiilor internaționale și instituțiilor, inclusiv Comisia Europeană.

Principalele obiective sunt:

Motivație

Diferențele mari dintre sistemele de învățământ și formare din Europa îi împiedică pe europeni să se folosească ușor de calificările obținute într-o țară pentru a se angaja sau a se forma în alta. O compatibilitate sporită între sistemele de învățământ favorizează mobilitatea studenților și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

În același timp, reformele de la Bologna ajută universitățile și colegiile europene să devină mai competitive și mai atractive pentru restul lumii.

Procesul de la Bologna sprijină, de asemenea, modernizarea sistemelor de educație și formare, garantând că acestea răspund nevoilor unei piețe a forței de muncă în schimbare. Este un aspect important, deoarece numărul locurilor de muncă necesitând înaltă calificare este în creștere, la fel ca și cererea de spirit inovator și antreprenorial Deutsch (de) English (en) français (fr)

Măsuri luate până în prezent

S-au înregistrat numeroase progrese în punerea în aplicare a reformelor, așa cum reiese din rapoartelepdf periodice.

În mai 2015, la Erevan, miniștrii educației au identificat patru priorități majore pentru viitor:

  1. îmbunătățirea calității și a pertinenței proceselor de învățare și predare
  2. creșterea capacității de inserție profesională a absolvenților pe tot parcursul vieții profesionale
  3. modernizarea sistemelor de educație pentru ca ele să devină mai favorabile incluziunii
  4. implementarea reformelor structurale convenite.

Participanți

 Lista țărilor participante poate fi consultată pe site-ul dedicat Spațiului european al învățământului superior.