Ścieżka nawigacji

Proces boloński i europejski obszar szkolnictwa wyższego

Informacje ogólne

Proces boloński to wspólny wysiłek organów publicznych, szkół wyższych, nauczycieli i studentów, a także organizacji zainteresowanych stron, pracodawców, organów zapewniania jakości, organizacji międzynarodowych i instytucji, w tym Komisji Europejskiej.

W procesie bolońskim główny nacisk kładzie się na:

Dlaczego jest to potrzebne?

Znaczne różnice między systemami kształcenia i szkolenia w Europie tradycyjnie utrudniają Europejczykom wykorzystywanie kwalifikacji nabytych w jednym kraju do szukania pracy lub uczenia się w innym kraju. Dzięki większej kompatybilności między systemami edukacji studenci i osoby szukające pracy mogą łatwiej przemieszczać się w Europie.

Jednocześnie reformy w ramach procesu bolońskiego pomagają europejskim szkołom wyższym podnieść swoją konkurencyjność i atrakcyjność względem reszty świata.

Proces boloński wspiera także modernizację systemów kształcenia i szkolenia, aby zapewnić, że sprostają one potrzebom zmieniającego się rynku pracy. Jest to tym bardziej ważne, gdyż zwiększa się odsetek miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji i rośnie zapotrzebowanie na innowacyjność i przedsiębiorczość

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

Poczyniono znaczne postępy w realizacji reform, jak wynika z regularnych sprawozdańpdf.

W kwietniu 2012 r. w Bukareszcie ministrowie edukacji określili trzy priorytety na przyszłość: mobilność, szanse na rynku pracy oraz jakość.

Kto bierze w tym udział?

 Lista krajów uczestniczących dostępna jest na stronach europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.

 

How can we help?