Kruimelpad

Het Bolognaproces en de Europese hogeronderwijsruimte

Waar gaat het om?

Het Bolognaproces is een gezamenlijke inspanning van autoriteiten, universiteiten, docenten, studenten, verenigingen van belanghebbenden, werkgevers, organisaties voor kwaliteitsborging, internationale organisaties en instellingen, waaronder de Europese Commissie.

De klemtoon ligt op:

Waarom is dat nodig?

Doordat de onderwijsstelsels in Europa zo verschilden, was het in het verleden moeilijk om in een ander EU-land te gaan werken, omdat buitenlandse diploma's vaak niet erkend werden. Door betere compatibiliteit tussen de onderwijsstelsels wordt het voor studenten en werkzoekenden gemakkelijker elders in Europa te gaan wonen.

Tegelijkertijd worden Europese universiteiten en hogescholen dankzij de Bologna-hervormingen concurrerender en aantrekkelijker voor de rest van de wereld.

Het Bologna-proces ondersteunt ook de modernisering van de onderwijsstelsels zodat deze beter aansluiten bij de behoeften van de veranderende arbeidsmarkt. Dit is belangrijk omdat het percentage banen waarvoor gespecialiseerde vaardigheden nodig zijn, toeneemt, evenals de vraag naar innovatie en ondernemerschap

Wat heeft de Commissie al gedaan?

Er is al veel vooruitgang geboekt bij de hervormingen, zoals blijkt uit de verslagenpdf.

In april 2012 hebben de Europese ministers van onderwijs in Boekarest de drie belangrijkste prioriteiten voor de toekomst vastgesteld: mobiliteit, inzetbaarheid en kwaliteit.

Wie doen er mee?

 Op de website van de Europese hogeronderwijsruimte vindt u een lijst van deelenemende landen.

 

How can we help?