Naršymo kelias

Bolonijos procesas ir Europos aukštojo mokslo erdvė

Kas tai yra?

Bolonijos procesas vykdomas bendromis valdžios institucijų, universitetų, dėstytojų, studentų, suinteresuotųjų šalių asociacijų, darbdavių, kokybės užtikrinimo agentūrų, tarptautinių organizacijų ir institucijų, įskaitant Europos Komisiją, pastangomis.

Daugiausia dėmesio skiriama šiems dalykams:

Kodėl to reikia?

Kadangi įvairių Europos šalių švietimo ir mokymo sistemos labai skirtingos, europiečiams paprastai būdavo sunku įgijus kvalifikaciją vienoje šalyje įsidarbinti arba tęsti studijas kitoje valstybėje. Labiau suderinus švietimo sistemas studentams ir darbo ieškantiems žmonėms studijuoti arba susirasti darbą kitoje Europos šalyje tapo lengviau.

Be to, Bolonijos reformos padeda didinti Europos universitetų ir kolegijų konkurencingumą ir patrauklumą žmonėms iš kitų pasaulio regionų.

Bolonijos procesu remiamas ir švietimo bei mokymo sistemų modernizavimas siekiant, kad šios sistemos atitiktų kintančios darbo rinkos poreikius. Tai svarbu, nes darbo vietų, kuriose dirbantys žmonės turi turėti aukštą kvalifikaciją, dalis didėja, o novatoriškumas ir verslumas vis labiau vertinami. 

Kas padaryta iki šiol?

Iš reguliariai rengiamų ataskaitųpdf matyti, kad vykdant reformas padaryta didelė pažanga.

2012 m. balandžio mėn. Bukarešte švietimo ministrai nustatė tris pagrindinius būsimus ES prioritetus. Tai – judumas, įsidarbinimo galimybės ir kokybė.

Nariai

 Šalių dalyvių sąrašas skelbiamas Europos aukštojo mokslo erdvės interneto svetainėje.

 

How can we help?