Kas tai yra?

Bolonijos procesas vykdomas bendromis valdžios institucijų, universitetų, dėstytojų, studentų, suinteresuotųjų šalių asociacijų, darbdavių, kokybės užtikrinimo agentūrų, tarptautinių organizacijų ir institucijų, įskaitant Europos Komisiją, pastangomis.

Daugiausia dėmesio skiriama šiems dalykams:

Kodėl to reikia?

Kadangi įvairių Europos šalių švietimo ir mokymo sistemos labai skirtingos, europiečiams paprastai būdavo sunku įgijus kvalifikaciją vienoje šalyje įsidarbinti arba tęsti studijas kitoje valstybėje. Labiau suderinus švietimo sistemas studentams ir darbo ieškantiems žmonėms studijuoti arba susirasti darbą kitoje Europos šalyje tapo lengviau.

Be to, Bolonijos reformos padeda didinti Europos universitetų ir kolegijų konkurencingumą ir patrauklumą žmonėms iš kitų pasaulio regionų.

Bolonijos procesu remiamas ir švietimo bei mokymo sistemų modernizavimas siekiant, kad šios sistemos atitiktų kintančios darbo rinkos poreikius. Tai svarbu, nes darbo vietų, kuriose dirbantys žmonės turi turėti aukštą kvalifikaciją, dalis didėja, o novatoriškumas ir verslumas Deutsch (de) English (en) français (fr) vis labiau vertinami. 

Kas padaryta iki šiol?

Iš reguliariai rengiamų ataskaitųpdf matyti, kad vykdant reformas padaryta didelė pažanga.

2015 m. gegužės mėn. Jerevane švietimo ministrai nustatė keturis pagrindinius būsimus ES prioritetus:

  1. Didinti mokymosi ir mokymo kokybę ir aktualumą;
  2. Didinti absolventų įsidarbinimo galimybes per visą jų darbingą amžių;
  3. Padaryti mūsų sistemas įtraukesnes;
  4. Įgyvendinti sutartas struktūrines reformas.

Nariai

 Šalių dalyvių sąrašas skelbiamas Europos aukštojo mokslo erdvės interneto svetainėje.