Miről is van szó?

A bolognai folyamat közös kezdeményezés, amelyben az állami hatóságok, egyetemek, tanárok és diákok együttműködnek az érdekelt feleket tömörítő szövetségekkel, munkáltatókkal, minőségbiztosítási ügynökségekkel, nemzetközi szervezetekkel, valamint intézményekkel, köztük az Európai Bizottsággal.

A folyamat fő célja az, hogy:

Miért van erre szükség?

Európában markáns különbségek vannak az egyes országok oktatási és képzési rendszerei között, ami az eddigiek során megnehezítette, hogy az európai diákok és munkavállalók az uniós országok valamelyikében megszerzett képesítésüket elismertessék más uniós országokban. Az oktatási rendszerek ma már kompatibilisebbek egymással, aminek köszönhetően az európai polgárok könnyebben tudnak más uniós tagállamokban tanulmányokat folytatni, illetve munkát vállalni.

Ezzel egyidejűleg a bolognai folyamat azt is elősegíti, hogy az európai főiskolák és egyetemek versenyképesebbé váljanak, és vonzóbb célpontot jelentsenek az Unión kívüli országok hallgatói és szakemberei számára.

A kezdeményezés az oktatási és képzési rendszerek korszerűsítését is előmozdítja annak érdekében, hogy az oktatás és képzés lépést tudjon tartani a munkaerő-piaci szükségletek változásaival. Ez rendkívül fontos, mivel egyre több a magasan képzett munkaerőt igénylő munkahely, az innováció és a vállalkozói tevékenység Deutsch (de) English (en) français (fr) iránti kereslet pedig folyamatosan növekszik. 

Milyen lépésekre került sor eddig?

A rendszeres időközönként összeállított jelentésekpdf tanúsága szerint számottevő előrehaladást sikerült elérni a reformok végrehajtása terén.

2015 májusában az uniós oktatási miniszterek jereváni konferenciájukon a következő négy prioritás teljesítését tűzték ki célul a jövőre nézve:

  1. az oktatás és tanulás minőségének és relevanciájának javítása,
  2. a diplomások foglalkoztathatóságának előmozdítása szakmai pályafutásuk teljes időtartama alatt,
  3. az oktatási rendszerek befogadóbbá tétele,
  4. a vállalt strukturális reformok végrehajtása.

Kik vesznek részt a folyamatban?

 Az európai felsőoktatási térségről szóló webhelyen hozzáférhető a bolognai folyamatban részt vevő országok listája.