Taustaa

Bolognan prosessissa on mukana on viranomaisia, korkeakouluja, opettajia ja opiskelijoita sekä sidosryhmäorganisaatioita, työnantajien edustajia, laadunvarmistuselimiä, kansainvälisiä järjestöjä ja muita elimiä, kuten Euroopan komissio.

Sen tavoitteena on

Tavoitteet

Eri maiden koulutusjärjestelmien erojen vuoksi monilla eurooppalaisilla on ollut vaikeuksia saada tutkintonsa tunnustetuksi hakiessaan työ- tai koulutuspaikkaa toisesta Euroopan maasta. Koulutusjärjestelmien yhdenmukaistaminen helpottaa opiskelijoiden ja työnhakijoiden liikkumista Euroopassa.

Bolognan prosessissa aikaansaaduilla uudistuksilla parannetaan samalla eurooppalaisten yliopistojen kilpailukykyä ja niiden vetovoimaa muun maailman silmissä.

Bolognan prosessilla tuetaan myös koulutusjärjestelmien uudenaikaistamista muuttuvien työmarkkinoiden tarpeiden mukaisiksi. Tämä on tärkeää, sillä korkean tason osaamista edellyttävien työpaikkojen osuus kasvaa jatkuvasti, ja innovoinnin ja yrittäjyyden Deutsch (de) English (en) français (fr) merkitys lisääntyy. 

Tähänastiset toimet

Uudistusten toteuttamista seurataan säännöllisesti annettavissa raporteissapdf. Merkittävää edistystä on jo saavutettu.

Euroopan opetusministerit määrittelivät Jerevanissa toukokuussa 2015 pitämässään kokouksessa neljä keskeistä tulevaisuuden painopistettä:

  1. parannetaan oppimistuloksia sekä opetuksen laatua ja hyödyllisyyttä
  2. edistetään opintonsa päättäneiden työllistyvyyttä koko heidän työuransa ajan
  3. parannetaan järjestelmien osallistavuutta
  4. toteutetaan sovitut rakenneuudistukset.

Bolognan prosessiin osallistuvat maat

 Bolognan prosessiin osallistuvien maiden luettelo on saatavilla EHEA:n (eurooppalainen korkeakoulutusalue) verkkosivustolta.