Navigatsioonitee

Bologna protsess ja Euroopa kõrgharidusruum

Mis see on?

Bologna protsessi on kaasatud riigiasutused, ülikoolid, õpetajad ja üliõpilased ning sidusrühmade ühendused, tööandjad, kvaliteedi tagamise asutused, rahvusvahelised organisatsioonid ja institutsioonid, sealhulgas ka Euroopa Komisjon.

Põhitähelepanu on järgmisel:

Miks see on vajalik?

Euroopa väga erinevad haridus- ja koolitussüsteemid on muutnud ühe riigi kvalifikatsioonide kasutamise teises riigis töökohale kandideerimisel või koolitusele registreerimisel eurooplaste jaoks keerukaks. Haridussüsteemide parem ühilduvus lihtsustab üliõpilaste ja tööotsijate liikumist Euroopas.

Samal ajal aitavad Bologna reformid kaasa sellele, et Euroopa ülikoolid ja kolledžid muutuvad konkurentsivõimelisemaks ning ülejäänud maailma jaoks atraktiivsemaks.

Bologna protsess toetab ka haridus- ja koolitussüsteemide ajakohastamist , et tagada nende vastavus muutuva tööturu vajadustele. See on oluline, sest häid oskusi nõudvate töökohtade osakaal ning nõudlus innovatsiooni ja ettevõtluse järele on suurenemas. 

Mida on seni saavutatud?

Nagu ilmneb korrapärastest aruannetestpdf, on reformide rakendamisel tehtud suuri edusamme.

2012. aprillis määratlesid haridusministrid Bukarestis kolm peamist tulevikuprioriteeti: liikuvus, tööalane konkurentsivõime ja kvaliteet.

Kes on liikmed?

 Euroopa kõrgharidusruumi veebisaidil on avaldatud nimekiri osalevatest riikidest.

 

How can we help?