Διαδρομή πλοήγησης

Η διαδικασία της Μπολόνια και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Περί τίνος πρόκειται;

Η διαδικασία της Μπολόνια είναι μια συλλογική προσπάθεια δημόσιων αρχών, πανεπιστημίων, διδασκόντων και φοιτητών, καθώς και ενώσεων ενδιαφερομένων, εργοδοτών, φορέων διασφάλισης ποιότητας, διεθνών οργανισμών και οργάνων, περιλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κύριοι στόχοι είναι:

Γιατί είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης;

Ανέκαθεν, τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη διέφεραν πολύ μεταξύ τους και για αυτό, οι Ευρωπαίοι που ήθελαν να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε μια χώρα, δυσκολεύονταν να χρησιμοποιήσουν τους τίτλους και τα προσόντα που είχαν αποκτήσει σε άλλη χώρα. Μεγαλύτερη συμβατότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων διευκολύνει την κινητικότητα των φοιτητών και όσων αναζητούν εργασία εντός της Ευρώπης.

Παράλληλα, οι μεταρρυθμίσεις της Μπολόνια βοηθούν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα να γίνουν πιο ανταγωνιστικά και ελκυστικά στον υπόλοιπο κόσμο.

Η διαδικασία της Μπολόνια υποστηρίζει επίσης τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας. Το στοιχείο αυτό αποκτά μεγάλη σημασία καθώς η αναλογία θέσεων εργασίας που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση αυξάνεται συνεχώς, όπως και η ζήτηση για καινοτομία και επιχειρηματικότητα

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Όπως δείχνουν οι περιοδικές εκθέσειςpdf, έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Τον Απρίλιο του 2012, στο Βουκουρέστι, οι υπουργοί Παιδείας καθόρισαν τρεις βασικές προτεραιότητες για το μέλλον: κινητικότητα, απασχολησιμότητα και ποιότητα.

Ποιες χώρες συμμετέχουν;

 Στον ιστότοπο του ΕΧΤΕ δημοσιεύεται κατάλογος των συμμετεχουσών χωρών.

 

How can we help?