Sti

Bolognaprocessen og det europæiske område for videregående uddannelse

Hvad går det ud på?

Bolognaprocessen er en kollektiv indsats fra offentlige myndigheder, universiteter, undervisere og studerende sammen med interessentorganisationer, arbejdsgivere, kvalitetssikringsorganer og internationale organisationer og institutioner, herunder Kommissionen.

Hovedvægten ligger på:

Hvorfor er det nødvendigt?

De store forskelle mellem uddannelsessystemerne i Europa har traditionelt gjort det svært for europæerne at bruge kvalifikationer fra ét land til at søge om et job eller adgang til et studie i et andet. Øget kompatibilitet mellem uddannelsessystemerne gør det nemmere for studerende og jobsøgende at flytte inden for Europa.

Samtidig er Bolognareformerne med til at gøre de europæiske universiteter og andre højere læreanstalter mere konkurrencedygtige og attraktive for resten af verden.

Bolognaprocessen støtter desuden moderniseringen af uddannelsessystemerne for at sikre, at de svarer til behovene på et arbejdsmarked i forandring. Det er vigtigt, eftersom andelen af job, der kræver avancerede færdigheder, vokser, og efterspørgslen efter innovation og iværksætterånd stiger. 

Hvad er der gjort indtil videre?

Der er gjort store fremskridt med gennemførelsen af reformerne, som det fremgår af de regelmæssige rapporterpdf.

På et møde i Bukarest i april 2012 pegede undervisningsministrene på tre centrale prioriteter for fremtiden: mobilitet, beskæftigelsesegnethed og kvalitet.

Hvem er med?

 En liste over de deltagende lande finder du på EHEA's hjemmeside.

 

How can we help?