O co se jedná?

Boloňský proces je kolektivním úsilím veřejných orgánů, vysokých škol, pedagogů, studentů a sdružení zúčastněných subjektů, zaměstnavatelů, agentur zajišťujících kvalitu vzdělávání, mezinárodních organizací a institucí, včetně Evropské komise.

Jeho hlavním cílem:

Proč je to nezbytné?

Velké rozdíly v systémech vzdělávání a odborné přípravy v Evropě vždy způsobovaly problémy při uplatňování kvalifikací získaných v jedné zemi při hledání práce či návazného studia v jiném státě. Větší soulad mezi těmito systémy vzdělávání usnadňuje studentům a uchazečům o práci přestěhovat se do jiné země EU.

Zároveň se tzv. boloňskými reformami přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity evropských univerzit a vyšších odborných škol pro studenty ze zbytku světa.

Boloňský proces také napomáhá modernizaci školství a odborné přípravy s cílem zajistit kompetence potřebné pro uplatnění na stále se měnícím pracovním trhu. To je velmi důležité, neboť počet pracovních míst, kde jsou zapotřebí specializované dovednosti, stále roste, podobně jako stoupá poptávka po inovativních myšlenkách a podnikatelských schopnostech Deutsch (de) English (en) français (fr)

Čeho se doposud dosáhlo?

Z výsledků pravidelně vypracovávaných zprávpdf vyplývá, že bylo v realizaci reforem dosaženo výrazného pokroku.

Na setkání ministrů školství v květnu 2015 v Jerevanu byly stanoveny čtyři klíčové priority pro budoucí vývoj:

  1. zvýšení kvality a významu vzdělávání a předávání znalostí;
  2. podpora zaměstnatelnosti absolventů po celý jejich pracovní život;
  3. větší inkluzívnost systémů;
  4. provedení dohodnutých strukturálních reforem.

Které země se setkání EHEA účastní?

 Seznam zúčastněných zemí je k dispozici na stránkách Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA).