Какво е това?

Процесът от Болоня представлява сътрудничество между обществени органи, университети, преподаватели и студенти заедно с асоциации на заинтересовани страни, работодатели, агенции за осигуряване на качество, международни организации и институции, включително Европейската комисия.

Съвместните усилия са съсредоточени върху:

Защо е необходимо?

Поради силно различаващите се системи за образование и обучение в Европа за европейците обикновено е трудно да използват своите квалификации, придобити в една страна от ЕС, за да кандидатстват за работа или обучение в друга. Повишената съгласуваност между образователните системи позволява на студентите и търсещите работа по-лесно да се местят в различни страни от Европа.

Освен това благодарение на реформите от Болоня европейските висши учебни заведения станаха по-конкурентни и по-привлекателни за останалата част от света.

Процесът от Болоня подпомага също и модернизирането на системите за образование и обучение, за да се гарантира, че те отговарят на нуждите на един променящ се пазар на труда. Това е важно, тъй като делът на работните места, изискващи високи умения, нараства, а нуждата от иновации и предприемачество Deutsch (de) English (en) français (fr) е все по-голяма. 

Какво е направено досега?

В извършването на реформите е постигнат голям напредък, както става ясно от редовните докладиpdf.

През май 2015 г. в Ереван министрите на образованието определиха четири основни приоритета за бъдещето:

  1. Повишаване на качеството и ефикасността на ученето и преподаването;
  2. Подобряване на пригодността за заетост на дипломираните лица през целия им професионален живот;
  3. Изграждане на по-приобщаващи системи;
  4. Провеждане на договорените структурни реформи.

Кои страни участват в този процес?

 На уебсайта на европейското пространство за висше образование (EHEA) е публикуван списък с участващите страни.