Despre ce este vorba

Unul din obiectivele asupra cărora au convenit liderii UE în cadrul Strategiei Europa 2020, este acela ca 40% din persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani să aibă o diplomă de absolvire a unei forme de învățământ superior sau o calificare echivalentă, până în 2020. Pentru a realiza acest obiectiv european de importanță majoră, țările UE și-au stabilit obiective la nivel național privind nivelul de instruire, de atins până în 2020. Acestea sunt măsurate cu ajutorul a opt indicatori principali, care contribuie la elaborarea unor politici bazate pe dovezi.

Motivație

Rata scăzută de absolvire în învățământul terțiar sau echivalent, în special în comparație cu nivelurile înregistrate pe plan internațional (datele comparabile privind numărul de absolvenți de învățământ terțiar arată că SUA, Canada, Japonia, Coreea și Australia sunt mai performante decât Europa), poate afecta competitivitatea și submina potențialul Europei de a genera creștere inteligentă. În timp ce prognozele privind piața europeană a forței de muncă arată că, până în 2020, aproximativ 35% din toate locurile de muncă vor necesita diplome de absolvire a învățământului terțiar, în 2012 doar 27,6% din piața forței de muncă din UE (persoane cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani) dispunea de acest nivel de calificare.

Măsuri luate până în prezent

Țările UE au stabilit obiective naționale pentru rata de absolvire a învățământului superior și raportează anual măsurile luate pentru îndeplinirea acestora, în cadrul Semestrului european (ciclul anual de coordonare a politicilor economice). În cadrul acestui proces, Comisia Europeană analizează în detaliu programele statelor membre în materie de reforme economice și structurale și, dacă este cazul, le oferă recomandări pentru următoarele 12-18 luni.

În general, există trei provocări principale legate de creșterea nivelurilor de absolvire a învățământului superior cărora țările UE trebuie să le răspundă:

  1. extinderea accesului la învățământul superior - creșterea numărului de studenți și de absolvenți de învățământ superior, oferindu-le șanse unor grupuri ale societății slab reprezentate în prezent;
  2. reducerea ratei de abandon școlar și a duratei de studiu;
  3. îmbunătățirea calității și relevanței învățământului superior, astfel încât să poată atrage mai mulți studenți și să îi ajute să își finalizeze studiile.

Comisia Europeană monitorizează provocările legate de rata de absolvire a învățământului superiorpdf din țările UE, precum și progresele înregistrate.