Waar gaat het om?

Binnen de Europa 2020-strategie hebben de EU-leiders afgesproken dat in 2020 minstens 40% van alle 30- tot 34-jarigen een diploma hoger onderwijs of een gelijkwaardige opleiding moet hebben. Om dit te bereiken moet ieder EU-land zijn eigen nationale doelstellingen voor 2020 bepalen. Deze doelstellingen worden weer gemeten aan de hand van acht indicatoren voor een wetenschappelijk onderbouwd beleid.

Waarom is dit nodig?

Een laag percentage hoger opgeleiden, met name internationaal gezien (Europa scoort slechter dan de VS, Canada, Japan, Korea en Australiƫ), is nadelig voor het concurrentievermogen van Europa en kan het potentieel voor slimme groei ondermijnen. Volgens voorspellingen over de Europese arbeidsmarkt is in 2020 voor ongeveer 35% van alle banen een diploma hoger onderwijs nodig, terwijl in 2012 nog maar 27,6% van de beroepsbevolking in de EU (de 25- tot 64-jarigen) dat opleidingsniveau had.

Wat is er al gedaan?

De EU-landen hebben nationale doelstellingen opgesteld voor de schoolresultaten en rapporteren in de jaarlijkse coƶrdinatieronde voor het economisch beleid (het Europees Semester) over de getroffen maatregelen. In het kader van dat proces onderwerpt de Europese Commissie de nationale economische en structurele hervormingsprogramma's aan een grondige analyse en doet ze zo nodig aanbevelingen voor de volgende 12 tot 18 maanden.

In het algemeen staan de EU-landen voor drie grote uitdagingen om de schoolresultaten op te vijzelen:

  1. hoger onderwijs toegankelijker maken: vooral voor bevolkingsgroepen die momenteel in het hoger onderwijs ondervertegenwoordigd zijn
  2. de schooluitval verminderen en de schoolloopbanen inkorten
  3. de kwaliteit en beroepsgerichtheid van het hoger onderwijs verbeteren om meer studenten aan te trekken en hun slaagkansen te verhogen

De Europese Commissie volgt de schoolresultaten in de EU-landen op de voetpdf, zowel problemen die zich daarbij voortdoen, als de maatregelen om de resultaten te verbeteren.