Što je to?

U okviru strategije Europa 2020., čelnici EU-a suglasili su se oko sljedećeg cilja: 40 % osoba u dobi od 30 do 34 godine treba steći kvalifikaciju u području visokog obrazovanja ili ekvivalentnu kvalifikaciju do 2020. Kako bi se postigao taj glavni cilj na razini EU-a, države članice postavile su vlastite nacionalne ciljeve koje treba ostvariti do 2020. Ciljevi se mjere prema osam glavnih pokazatelja koji pridonose razvoju politika temeljenih na dokazima.

Zašto je to potrebno?

Mali broj stečenih kvalifikacija u području visokog obrazovanja ili ekvivalentnih kvalifikacija, posebice u usporedbi s međunarodnim razinama (iz usporedivih je podataka vidljivo da broj fakultetski obrazovanih osoba u SAD-u, Kanadi, Japanu, Koreji i Australiji premašuje onaj u Europi) moguća je prepreka konkurentnosti i čimbenik koji pridonosi smanjenju europskog potencijala za stvaranje pametnog rasta. Iz projekcija kretanja na europskom tržištu rada vidljivo je da će kvalifikacije u području visokog obrazovanja biti nužne za otprilike 35 % svih radnih mjesta do 2020. Samo je 27,6 % radne snage u EU-u (u dobi od 25 – 64 godine) 2012. posjedovalo takve kvalifikacije.

Što je dosad učinjeno?

Države EU-a postavile su nacionalne ciljeve za stjecanje kvalifikacija u području visokog obrazovanja, a svake godine izvješćuju o aktivnostima poduzetima kako bi se ti ciljevi ispunili u okviru godišnjeg ciklusa koordinacije gospodarske politike koji se naziva Europski semestar. U okviru tog procesa Europska komisija provodi detaljnu analizu programa gospodarskih i strukturnih reformi država članica, a po potrebi im daje i preporuke za sljedećih 12 – 18 mjeseci.

Države članice načelno se suočavaju s tri glavna izazova pri povećanju broja fakultetski obrazovanih osoba:

  1. proširenje pristupavisokom obrazovanju: povećanje broja osoba koje se obrazuju i stječu kvalifikacije među grupama u društvu koje trenutačno nisu dovoljno zastupljene
  2. smanjenje stopa prekida školovanja i skraćivanje vremena potrebnog za stjecanje diplome
  3. Poboljšanje kvalitete i povećanje relevantnosti visokog obrazovanja kako bi se privukao veći broj studenata te kako bi im se olakšao uspješan završetak studija

Europska komisija nadzire izazove povezane sa stjecanjem visokoškolskih kvalifikacijapdf u državama članicama EU-a kao i postignuti napredak s obzirom na ostvarenje cilja.