Despre ce este vorba

Formarea adulților reprezintă o componentă vitală a politicilor Comisiei Europene în domeniul învățării pe tot parcursul vieții.

Este esențială pentru stimularea capacității de inserție profesională și a competitivității, pentru promovarea incluziunii sociale, a cetățeniei active și a dezvoltării personale. Provocarea constă în a oferi posibilități de învățare pentru toți adulții, pe tot parcursul vieții acestora, în special pentru categoriile sociale defavorizate, care au cea mai mare nevoie de ele.

Formarea adulților cuprinde învățarea formală, non-formală și informală pentru dezvoltarea competențelor de bază, obținerea de noi calificări, perfecționare sau reconversie profesională, pentru dezvoltare personală sau doar de plăcere.

Cererea în domeniul formării adulților este în creștere, iar Comisia se angajează să colaboreze cu toate țările UE pentru a crea sisteme flexibile, cu metode de predare de înaltă calitate și în care autoritățile locale, angajatorii, partenerii sociali, societatea civilă și instituțiile culturale să se implice total.

Priorități

Planul european reînnoit pentru învățarea în rândul adulților (2011) a definit modul în care ar trebui să evolueze educația și formarea adulților în Europa până în 2020. Iată care sunt prioritățile acestuia pentru perioada 2015 - 2020:

  • Guvernanță: asigurarea coerenței între învățarea în rândul adulților și alte domenii de politică; îmbunătățirea coordonării, a eficienței și a relevanței în funcție de nevoile societății, ale economiei și ale mediului; sporirea, după caz, atât a investițiilor private, cât și a celor publice.
  • Oferta și valorificarea ofertei: creșterea semnificativă a ofertei de posibilități de învățare de înaltă calitate în rândul adulților, în special privind alfabetizarea, competențele numerice și competențele digitale și sporirea numărului celor care valorifică această ofertă, prin strategii eficiente de informare, orientare și motivare vizând grupurile care au cel mai mult nevoie de învățare.
  • Flexibilitate și acces: îmbunătățirea accesului prin creșterea disponibilității posibilităților de învățare la locul de muncă și utilizarea eficientă a TIC; implementarea unor proceduri de identificare și evaluare a aptitudinilor adulților slab calificați și furnizarea unui număr suficient de oportunități care să le dea o a doua șansă celor cu calificări inferioare nivelului 4 CEC, astfel încât să le permită să obțină o calificare CEC recunoscută.
  • Calitate: îmbunătățirea procesului de asigurare a calității, inclusiv în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea impactului; îmbunătățirea educației inițiale și continue a formatorilor care lucrează cu adulți și colectarea datelor necesare privind nevoia de oferte de învățare mai bine concepute și orientate.

În perioada 2014-2015, un grup de lucru pentru educația adulților a elaborat orientări de politică, pe baza bunelor practici înregistrate în toată Europa. Acestea vizează:

Platforma electronică pentru învățarea în rândul adulților în Europa (EPALE) este un spațiu on-line multilingv, care permite schimbul, prezentarea și promovarea de bune practici privind educația adulților. Toți cei implicați în organizarea și furnizarea serviciilor de educație pentru adulți pot accesa o platformă on-line de educație a adulților, în scopul de a difuza informații în legătură cu cele mai recente evoluții și de a învăța unii de la alții.

EPALE include și o bibliotecă de resurse, un calendar al cursurilor și evenimentelor de interes pentru educația practicienilor, precum și un instrument de căutare a partenerilor, la care se vor adăuga în curând grupuri de colaborare.

Etapele următoare

Un grup de lucru pentru educația adulților va elabora orientări de politică pentru formarea adulților la locul de muncă în perioada 2016-2018.