Miről is van szó?

A felnőttkori tanulás alapvető eleme az Európai Bizottság egész életen át tartó tanulással kapcsolatos szakpolitikájának.

Elengedhetetlenül fontos szerepet játszik a foglalkoztathatóság és a versenyképesség, a társadalmi befogadás, a tevékeny polgári szerepvállalás és a személyiségfejlődés előmozdításában. A kihívás abban rejlik, hogyan lehet egész életükön át tanulási lehetőségeket biztosítani a felnőttek, különösen pedig a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tagjai számára, akiknek a leginkább szükségük volna erre.

A felnőttkori tanulás formális, nem formális és informális tanulási folyamatokat is magában foglal; irányulhat az alapkészségek javítására, új képesítések megszerzésére, készségfejlesztésre, illetve szakmai átképzésre, személyiségfejlesztésre vagy egyszerűen csak a szórakoztató ismeretszerzésre.

Egyre nagyobb igény mutatkozik a felnőttkori tanulás iránt. Erre való tekintettel az Európai Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy segít az uniós országoknak olyan felnőttoktatási és -képzési rendszereket létrehozni, melyek rugalmasak, magas színvonalon működnek, kiváló minőségű oktatási tevékenységet végeznek, és teljes körű részvételt biztosítanak a folyamatban a helyi hatóságoknak, a munkáltatóknak, a szociális partnereknek, a civilszervezeteknek és a kulturális szervezeteknek.

Kiemelten fontos területek

A felnőttkori tanulásra vonatkozó megújított európai cselekvési program (2011) felvázolja, hogy milyen fejlődési utat kellene bejárnia az európai felnőttoktatásnak 2020-ig. A 2015–2020-as időszakban az alábbi konkrét célkitűzések teljesítése jelent prioritást:

  • Irányítás: a felnőttkori tanulás más szakpolitikai területekkel való koherenciájának biztosítása, valamint a koordináció, a hatékonyság és a társadalmi, gazdasági és környezeti szükségletek figyelembevételének javítása; adott esetben mind a magán-, mind pedig a közberuházások fellendítése.
  • Kínálat és igénybevétel: a magas színvonalú felnőttkori tanulási lehetőségek kínálatának számottevő bővítése, különösen az írni-olvasni tudás, a számtantudás és a digitális készségek terén, valamint az igénybevétel arányának növelése a leginkább rászoruló csoportokat megcélzó hatékony elérési, útmutatási és motivációs stratégiák alkalmazásával.
  • Rugalmasság és hozzáférés: a hozzáférés bővítése a munkahelyi környezetben történő tanulás elérhetőségének javításával és az információs és kommunikációs technológiák hatékony alkalmazásával; eljárások bevezetése az alacsony képzettségű felnőttek készségeinek azonosítása és kiértékelése céljából, valamint elegendő számú, második esélyt kínáló lehetőség biztosítása, amelyek révén EKKR szerinti elismert képesítést szerezhetnek azok, akik nem rendelkeznek 4. szintű képesítéssel az európai képesítési keretrendszerben.
  • Minőség: a minőségbiztosítás javítása, ideértve a nyomon követést és a hatásvizsgálatot, a felnőttképzésben tanítók alap- és továbbképzésének fejlesztése, valamint a szükségletekre vonatkozó adatok összegyűjtése annak érdekében, hogy hatékonyan lehessen megtervezni az oktatást, és azt eredményesen és célzottan lehessen biztosítani.

A 2014 és 2015 között tevékenykedő, az „Oktatás és képzés 2020” stratégiai keretrendszerben felnőttkori tanulással foglalkozó munkacsoport szakpolitikai iránymutatást dolgozott ki az Európa-szerte bevált módszerek alapján az alábbi témákban:

Az európai felnőttoktatás elektronikus platformja (EPALE) többnyelvű online tér, mely lehetőséget biztosít a felnőttoktatás terén bevált módszerek bemutatására, népszerűsítésére, átadására és átvételére. A felnőttoktatási programok szervezésével és végrehajtásával foglalkozó szakembereknek ezáltal olyan elektronikus felnőttképzési platform áll a rendelkezésükre, ahol megoszthatják egymással a szakmai újdonságokat és megismerhetik egymás módszereit.

A platformon forrásközpont, felnőttképzési szakemberek számára releváns képzési lehetőségeket és eseményeket feltüntető naptár, valamint projektek és tevékenységek közös megvalósításához partnerek keresését biztosító eszköz is megtalálható. A közeljövőben az EPALE együttműködő csoportok megalakulásához is segítséget nyújt majd.

Melyek a soron következő lépések?

2016 és 2018 között egy, az „Oktatás és képzés 2020” stratégiai keretrendszerben felnőttkori tanulással foglalkozó munkacsoport szakpolitikai iránymutatással fog szolgálni a munkahelyi környezetben történő felnőttkori tanulás témájában.