Što je to?

Obrazovanje odraslih ključna je komponenta politike cjeloživotnog učenja Europske komisije.

To je ključ konkurentnosti i zapošljivosti, socijalne uključenosti, aktivnog građanstva i osobnog razvoja. Izazov predstavlja osiguravanje prilika za cjeloživotno učenje svim odraslim osobama, a posebice skupinama u nepovoljnijem položaju kojima su one i najpotrebnije.

Obrazovanje odraslih obuhvaća formalno, neformalno i informalno učenje; njime je moguće poboljšati osnovne vještine, steći nove kvalifikacije, usavršiti vještine ili se prekvalificirati radi zapošljavanja, osobnog rasta ili samo radi zadovoljstva.

Potražnja za obrazovanjem odraslih povećava se, a Komisija je predana tome da svim državama članicama EU-a olakša stvaranje sustava za obrazovanje odraslih koje odlikuju fleksibilnost, visoka kvaliteta, izvrsno poučavanje i poboljšana uloga lokalnih vlasti, poslodavaca, socijalnih partnera, civilnog društva i kulturnih organizacija.

Prioritetna područja

U obnovljenom Europskom programu za obrazovanje odraslih (2011.) naznačena je vizija razvoja obrazovanja odraslih u Europi do 2020. Specifični prioriteti za razdoblje 2015. – 2020. su:

  • Upravljanje: osiguravanje koherentnosti obrazovanja odraslih i drugih područja politika, poboljšavanje koordinacije, učinkovitosti i relevantnosti za potrebe društva, gospodarstva i okoliša; uz povećanje i privatnih i javnih ulaganja, gdje je primjereno.
  • Ponuda i sudjelovanje: znatno povećanje ponude u području visokokvalitetnog obrazovanja odraslih, posebno kada je riječ o pismenosti, računanju i digitalnim vještinama, kao i povećanje sudjelovanja učinkovitim strategijama za informiranje, savjetovanje i motiviranje koje su usmjerene na skupine kojima je to najpotrebnije.
  • Fleksibilnost i pristup: proširenje pristupa povećanjem dostupnosti učenja temeljenog na radnom mjestu i učinkovitim iskorištavanjem IKT-a; uvođenje postupaka za utvrđivanje i vrednovanje vještina nisko kvalificiranih odraslih osoba i pružanje dostatnih drugih prilika kojima se osobama bez 4. razine kvalifikacija omogućuje stjecanje priznate kvalifikacije povezane s razinama Europskog kvalifikacijskog okvira.
  • Kvaliteta: poboljšanje osiguravanja kvalitete, uključujući praćenje i procjenu učinka, poboljšanje inicijalnog i trajnog obrazovanja nastavnika u obrazovanju odraslih te prikupljanje potrebnih podataka o potrebama kako bi se ponuda učinkovito usmjerila i osmislila.

Radna skupina za obrazovanje odraslih u okviru strategije ET 2020. od 2014. do 2015. radila je na razvoju sljedećih političkih smjernica o ovim temama, na temelju najbolje prakse diljem Europe:

Elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE) višejezični je prostor na internetu za, razmjenu, predstavljanje i promicanje najbolje prakse u obrazovanju odraslih. Osobe koje sudjeluju u organizaciji i pružanju obrazovanja odraslih mogu pristupiti internetskoj platformi za obrazovanje odraslih kako bi razmjenjivali najnovije informacije i učili jedni od drugih.

EPALE obuhvaća i knjižnicu resursa, kalendar tečajeva i događanja za stručnjake u području obrazovanja odraslih, kao i alat za traženje partnera, koji će skupine za suradnju uskoro dovršiti.

Što je sljedeće?

Radna skupina za obrazovanje odraslih u okviru strategije ET 2020. izradit će političke smjernice o obrazovanju odraslih na radnom mjestu u razdoblju od 2016. do 2018.