Hvad er det?

Voksenuddannelse er en vigtig del af Europa-Kommissionens politik for livslang læring.

Det er afgørende for konkurrenceevnen og beskæftigelsesmulighederne, social inklusion, aktivt medborgerskab og personlig udvikling. Udfordringen er at sørge for læringsmuligheder for alle voksne gennem hele deres liv, særligt de dårligt stillede grupper, som har størst behov for det.

Voksenlæring omfatter formel, ikke-formel og uformel læring. Det kan anvendes for at forbedre grundlæggende færdigheder eller opnå nye kvalifikationer, opkvalificering eller omkvalificering for bedre beskæftigelsesmuligheder, opnå personlig vækst eller bare for fornøjelsens skyld.

Efterspørgslen efter voksenuddannelse er stigende, og Kommissionen er fast besluttet på at hjælpe EU-landene med at oprette systemer for voksenuddannelse, som er kendetegnet ved fleksibilitet, høj kvalitet og fremragende undervisning med fuld inddragelse af lokale myndigheder, arbejdsgivere, arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet og kulturorganisationer.

Prioriterede områder

Den nye europæiske dagsorden for voksenuddannelse fremlagde en vision for, hvordan voksenlæring skal udvikle sig i Europa inden 2020. Særlige prioriteter for perioden 2015-2020 omfatter:

  • Styring: sikre sammenhængen mellem voksenuddannelse og andre politikområder, forbedre koordinationen, effektiviteten og relevansen i forhold til behovene i samfundet, økonomien og miljøet, og hvor nødvendigt øge både private og offentlige investeringer.
  • Udbud og optag: betydeligt udvide udbuddet af voksenuddannelser af høj kvalitet, navnlig inden for læse- og regnefærdigheder og digitale færdigheder, og øge optaget gennem effektiv kontakt, vejledning og motivationsstrategier, der er målrettet grupperne med det største behov.
  • Fleksibilitet og adgang: udvide adgangen ved at øge muligheden for arbejdspladsbaseret læring og gøre effektiv brug af IKT, indføre procedurer til at udpege og vurdere færdighederne hos voksne med ringe kvalifikationer og give tilstrækkeligt med ekstra chancer til at få en anerkendt EQF-kvalifikation til dem, der ikke har kvalifikationer på niveau 4.
  • Kvalitet: forbedre kvalitetssikring, herunder overvågning og konsekvensanalyse, forbedre voksenpædagogers grundlæggende uddannelse og videre- og efteruddannelse og indsamle de nødvendige data om behovene for effektivt at kunne målrette og udarbejde udbuddet.

En arbejdsgruppe om voksenuddannelse under ET 2020 arbejdede fra 2014 til 2015 og udarbejdede politisk vejledning baseret på bedste praksis rundt om i Europa om følgende emner:

Den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa (EPALE) er en flersproget onlineplatform til udveksling, fremvisning og promovering af god praksis inden for voksenundervisning. Enkeltpersoner, som er med til at organisere og levere voksenundervisning, kan bruge platformen til at udveksle nyeste tendenser og lære af hinanden.

EPALE indeholder også et bibliotek med ressourcer, en kalender over kurser og arrangementer af interesse for ansatte inden for voksenundervisning samt et værktøj til at søge efter partnere, som samarbejdsgrupper snart vil færdiggøre.

Hvad bliver de næste skridt?

En arbejdsgruppe om voksenuddannelse under ET 2020 vil udarbejde politisk vejledning om voksenlæring på arbejdspladsen fra 2016 til 2018.