O co se jedná?

Vzdělávání dospělých je důležitou složkou politiky Evropské komise v oblasti celoživotního vzdělávání.

Je nezbytné pro zvýšení zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti pracovníků, dále pro sociální začleňování

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , aktivní občanství a osobní rozvoj. Nejtěžším úkolem přitom je zajistit příležitost vzdělávat se během celého života všem, zejména znevýhodněným skupinám, u nichž je potřeba zvýšení kvalifikace největší.

Vzdělávání dospělých zahrnuje formální, neformální a informální učení. Motivací může být zlepšení základních dovedností

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , zvýšení stávající kvalifikace, získání nové kvalifikace nebo rekvalifikace nezbytné pro zaměstnání

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , pro osobní růst nebo jednoduše zájem o danou oblast.

Poptávka po vzdělávání dospělých se zvyšuje, a proto chce Komise pomoci všem zemím EU vytvořit flexibilní a kvalitní systémy tohoto typu vzdělávání, které budou zajišťovat výuku na vysoké úrovni. Zároveň se Komise snaží motivovat místní orgány, zaměstnavatele, sociální partnery, občanské společnosti a kulturní organizace, aby se o realizaci tohoto cíle také přičinily.

Prioritní oblasti

Obnovený Evropský program pro vzdělávání dospělých (z roku 2011) představil možnosti vývoje vzdělávání dospělých v Evropě v období do roku 2020. Specifické priority pro období 2015–2020:

 • Řízení: zajistit soudržnost dalšího vzdělávání s dalšími politickými oblastmi, zlepšit koordinaci, účinnost a přiměřenost potřebám společnosti, hospodářství a životního prostředí, zvýšit soukromé i veřejné investice v oblastech, kde se jich nedostává.
 • Nabídka a participace: podstatným způsobem zvýšit nabídku kvalitního vzdělávání dospělých, zejména v oblasti gramotnosti, matematické gramotnosti a digitálních dovedností, a zvýšit participaci prostřednictvím účinných informačních kampaní, poradenství a motivačních strategií zaměřených na nejpotřebnější skupiny.
 • Flexibilita a dostupnost: rozšířit přístup zvýšením dostupnosti vzdělávání na pracovišti a prostřednictvím účinného využívání IKT, zavést postupy, jak určit a posoudit dovedností dospělých osob s nízkou kvalifikací, a poskytovat dostatek možností, jak získat druhou šanci na uplatnění, jež by vedly k uznání kvalifikace podle evropského rámce kvalifikací pro osoby bez čtvrté úrovně evropského kvalifikačního rámce (EQF).
 • Kvalita: zlepšit způsoby zajišťování kvality, včetně monitorování a posuzování dopadů, zdokonalit počáteční i další vzdělávání osob, které vyučují dospělé, a shromažďovat nezbytné údaje o tom, na co je třeba se zaměřit, aby bylo možné navrhnout účinná opatření.

Pracovní skupina pro vzdělávání dospělých

English (en) (ET 2020) zabývající se strategickým rámcem evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy do roku 2020 vypracovala v období 2014–2015 na základě osvědčených postupů v Evropě politické pokyny zaměřené na tyto oblasti:

 • zlepšit účinnost politik v oblasti vzdělávání dospělých a jeho poskytování
  (Komise o tom zveřejnila tuto zprávupdf)
 • zlepšit využívání digitálních médií pro vzdělávání dospělých
  (Komise o tom zveřejnila tuto zprávu) a
 • zlepšit obecnou a matematickou gramotnost a digitální dovednosti u dospělých osob s nízkou kvalifikací

  English (en) .

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE) umožňuje vzájemné předávání a propagaci metod a osvědčených postupů v oblasti vzdělávání dospělých. Díky této mnohojazyčné online platformě mohou osoby, které se podílejí na organizaci vzdělávání dospělých a jeho poskytování, vzájemně sdílet nejnovější poznatky a vyměňovat si zkušenosti.

Obsahuje také knihovnu zdrojů, kalendář kurzů a akcí pro odborníky z oblasti vzdělávání dospělých a dále nástroj k vyhledávání partnerských organizací. V dohledné době budou k dispozici skupiny pro spolupráci na různých tématech.

Jak se bude postupovat dál?

V letech 2016–2018 bude Pracovní skupina pro vzdělávání dospělých

English (en) (ET 2020) pracovat na politických pokynech pro vzdělávání dospělých na pracovišti.

 

Další informace