Sökväg

EU:s insatser för vuxenutbildning

Vad går det ut på?

Vuxenutbildning är ett viktigt inslag i EU-kommissionens politik för livslångt lärande.

Det är viktigt för konkurrenskraften och människors möjligheter till jobb, social inkludering, aktivt medborgarskap och personlig utveckling i hela EU. Utmaningen är att ge alla möjligheter till utbildning, särskilt utsatta grupper som behöver det mest.

Det kan handla om formell, icke-formell och informell utbildning för att förbättra grundläggande färdigheter, få nya kvalifikationer, fortbilda sig eller omskola sig.

Efterfrågan på vuxenutbildning ökar och kommissionen vill hjälpa EU-länderna att ta fram flexibla vuxenutbildningssystem av hög kvalitet och med förstklassig undervisning. Man vill också stärka rollen för lokala myndigheter, arbetsgivare, arbetsmarknadens parter, det civila samhället och kulturorganisationer.

Prioriterade områden
  • Se till att livslångt lärande och rörlighet i utbildningssyfte blir verklighet och öka tillgången till utbildning för alla
  • Förbättra utbildningssystemens kvalitet och resultat
  • Främja jämlikhet, social sammanhållning och aktivt medborgarskap genom socialt och kulturellt lärande för personlig utveckling och självförverkligande
  • Stimulera vuxnas kreativitet och innovation och förbättra deras lärmiljöer
  • Förbättra och uppdatera kunskapsbasen
Vad blir nästa steg?

En arbetsgrupp om vuxenutbildning startar sin verksamhet i början av 2014.

 

How can we help?