Navigacijska pot

Politika EU na področju izobraževanja odraslih

Za kaj gre

Učenje v odrasli dobi je pomemben vidik politike Evropske komisije v zvezi z vseživljenjskim učenjem.

Učenje je bistveni dejavnik konkurenčnosti in zaposljivosti, socialne vključenosti, dejavnega državljanstva in osebnega razvoja odraslih v Evropi. Gre za izziv, kako ponuditi možnosti učenja vsem, zlasti prikrajšanim družbenim skupinam, ki ga najbolj potrebujejo.

Možno je formalno, neformalno in priložnostno učenje, ki omogoča izboljšati temeljne spretnosti, pridobiti nove kvalifikacije, izpopolniti znanje ali se prekvalificirati zaradi nove zaposlitve.

Povpraševanje po izobraževanju odraslih se veča. Evropska komisija se je zavezala, da bo državam članicam pomagala vzpostaviti sisteme izobraževanja odraslih, ki bodo prilagodljivi in kakovostni, ponujali odličen pouk in sodelovali s krajevnimi organi, socialnimi partnerji, civilno družbo in kulturnimi organizacijami.

Prednostna področja
  • Množično uveljavljanje vseživljenjskega učenja, splošna dostopnost izobraževanja
  • Izboljšanje kakovosti in uspešnosti sistema izobraževanja odraslih
  • Spodbujanje udeležbe v družbenem in kulturnem življenju, ki omogoča osebni razvoj in zadovoljstvo posameznika, ter s tem pravičnost, socialno kohezijo in aktivno državljanstvo
  • Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti odraslih in njihovega učnega okolja
  • Izboljšanje in spremljanje ključnih kompetenc
Kaj sledi

Na začetku leta 2014 je začela delovati delovna skupina za izobraževanje odraslih (Izobraževanje 2020).

 

How can we help?