Cale de navigare

Politica UE în domeniul formării adulților

Despre ce este vorba

Formarea adulților reprezintă o componentă vitală a politicilor Comisiei Europene în domeniul învățării pe tot parcursul vieții.

Este esențială pentru stimularea competitivității și a capacității de inserție profesională, pentru promovarea incluziunii sociale, a cetățeniei active și a dezvoltării personale în toată Europa. Provocarea constă în a oferi posibilități de învățare pentru toți, în special pentru categoriile sociale defavorizate, care au cea mai mare nevoie de ele.

Cuprinde învățarea formală, non-formală și informală pentru dezvoltarea competențelor de bază, obținerea de noi calificări, perfecționare sau reconversie profesională.

Cererea în domeniul formării adulților este în creștere, iar Comisia se angajează să colaboreze cu toate țările UE pentru a crea sisteme flexibile, cu metode de predare de înaltă calitate și în care autoritățile locale, angajatorii, partenerii sociali, societatea civilă și instituțiile culturale să joace un rol mai important.

Priorități
  • Depunerea de eforturi pentru ca învățarea pe tot parcursul vieții și mobilitatea să devină realitate și să faciliteze accesul la educație pentru toți
  • Îmbunătățirea calității și eficienței sistemului de formare a adulților
  • Promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active, prin participarea la învățarea socială și culturală în scopul dezvoltării și împlinirii personale
  • Stimularea creativității și a capacității de inovare a adulților și a sistemelor educaționale
  • Îmbunătățirea și monitorizarea bazei de cunoștințe
Etapele următoare

La începutul anului 2014, și-a început activitatea un Grup de lucru pentru educația adulților.

 

How can we help?