Kruimelpad

EU-beleid ten aanzien van volwasseneneducatie

Waar gaat het om?

Volwasseneneducatie is een onmisbaar element van het beleid van de Europese Commissie ten aanzien van een leven lang leren.

Volwassenenonderwijs is doorslaggevend voor concurrentievermogen, kans van slagen op de arbeidsmarkt, maatschappelijke integratie, actief burgerschap en persoonlijke ontwikkeling in heel Europa. Waar het om draait is de leermogelijkheden voor iedereen te verruimen, zeker voor mensen uit achterstandsgroepen, die daar het meest behoefte aan hebben.

Het gaat om formeel, niet-formeel en informeel leren, gericht op verbetering van basisvaardigheden, verwerving van nieuwe kwalificaties, bijscholing en omscholing.

De vraag naar volwasseneneducatie neemt toe. De Commissie wil alle EU-landen helpen bij het opzetten van een flexibel stelsel voor volwasseneneducatie dat kwaliteit en uitstekend onderwijs biedt. Daarbij moet meer worden geluisterd naar lokale overheden, werkgevers, sociale partners, maatschappelijk middenveld en culturele organisaties.

Prioriteiten
  • Een leven lang leren en mobiliteit moeten dagelijkse praktijk worden en het onderwijs moet voor iedereen toegankelijker worden.
  • De kwaliteit en efficiëntie van het stelsel voor volwasseneneducatie moeten worden verbeterd.
  • Gelijke kansen, maatschappelijke samenhang en actief burgerschap moeten worden verbeterd via deelname aan sociale en culturele leerprocessen gericht op persoonlijke ontwikkeling en voldoening.
  • Volwassenen en hun leeromgevingen moet creatiever en innovatiever worden.
  • De kennisbasis moet verruimd en gevolgd worden.
Wat zijn de volgende stappen?

In april 2014 is de werkgroep voor volwasseneneducatie van start gegaan in het kader van ET 2020

 

How can we help?