Naršymo kelias

ES suaugusiųjų mokymosi politika

Kas tai?

Suaugusiųjų mokymasis yra labai svarbus Europos Komisijos mokymosi visą gyvenimą politikos elementas.

Nuo jo labai priklauso Europos konkurencingumas, žmonių galimybės susirasti darbą, socialinė įtrauktis, aktyvus pilietiškumas ir asmeninis tobulėjimas. Šios srities užduotis – galimybių mokytis suteikti visiems, ypač nepalankioje padėtyje esančių grupių žmonėms, kuriems labiausiai jų reikia.

Suaugusiųjų mokymasis – tai formalusis, neformalusis mokymasis ir savišvieta siekiant tobulinti pagrindinius gebėjimus, naujų kvalifikacijų įgijimas, kvalifikacijos kėlimas arba persikvalifikavimas, reikalingas naujoje darbo vietoje.

Suaugusiųjų mokymosi paklausa didėja ir Komisija yra įsipareigojusi padėti visoms ES šalims sukurti lanksčias ir kokybiškas suaugusiųjų mokymosi sistemas, kuriose būtų puikiai mokoma ir kuriose vietos valdžios institucijos, darbdaviai, socialiniai partneriai, pilietinė visuomenė ir kultūros organizacijos atliktų svarbesnį vaidmenį.

Prioritetinės sritys
  • Skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir judumą bei suteikti daugiau galimybių mokytis visiems žmonėms.
  • Gerinti suaugusiųjų mokymosi kokybę ir veiksmingumą.
  • Skatinti lygybę, socialinę sanglaudą ir aktyvų pilietiškumą įtraukiant žmones į socialinių ir kultūros dalykų mokymąsi asmeninio tobulėjimo bei saviraiškos tikslais.
  • Didinti suaugusiųjų kūrybingumą ir novatoriškumą ir sudaryti šias savybes ugdančią mokymosi aplinką.
  • Tobulinti ir prižiūrėti žinių bazę.
Tolesni veiksmai

2014 m. pradžioje veiklą pradės programos „ET 2020“ suaugusiųjų mokymo darbo grupė.

 

How can we help?