Navigációs útvonal

Az EU felnőttoktatással kapcsolatos szakpolitikája

Miről is van szó?

A felnőttkori tanulás alapvető eleme az Európai Bizottság egész életen át tartó tanulással kapcsolatos szakpolitikájának.

Elengedhetetlenül fontos szerepet játszik Európa-szerte a versenyképesség és a foglalkoztathatóság, a társadalmi befogadás, a tevékeny polgári szerepvállalás és a személyiségfejlődés előmozdításában. A kihívás abban rejlik, hogyan lehet tanulási lehetőségeket biztosítani minden polgár, különösen pedig a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tagjai számára, akiknek a leginkább szükségük volna erre.

A felnőttkori tanulás mindazokat a formális, nem formális és informális tanulási folyamatokat magában foglalja, amelyek az alapkészségek javítását, új képesítések megszerzését, a szakmai átképzést, illetve a készségfejlesztést szolgálják.

Egyre nagyobb igény mutatkozik a felnőttkori tanulás iránt. Erre való tekintettel az Európai Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy segít az uniós országoknak olyan felnőttoktatási és -képzési rendszereket létrehozni, melyek rugalmasak, magas színvonalon működnek, kiváló minőségű oktatási tevékenységet végeznek, és nagyobb szerepet biztosítanak a folyamatban a helyi hatóságoknak, a munkáltatóknak, a szociális partnereknek, a civilszervezeteknek és a kulturális szervezeteknek.

Melyek a legfontosabb célok?
  • Az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás megvalósítása és annak előmozdítása, hogy mindenki részesülhessen oktatásban
  • A felnőttkori oktatási és képzési rendszerek minőségének és hatékonyságának javítása
  • A méltányosság, a társadalmi kohézió és a tevékeny polgári szerepvállalás előmozdítása a személyiségfejlődést és az önmegvalósítást célzó társadalmi és kulturális tanulási tevékenységekben való részvétel révén
  • A felnőttek kreativitásának és innovációs készségének fejlesztése és tanulási környezetük javítása
  • A tudásalap fejlesztése és változásainak nyomon követése
Melyek a soron következő lépések?

2014 első felében – az „Oktatás és képzés 2020” stratégiai keretrendszerben – megkezdi működését a felnőttkori tanulással foglalkozó munkacsoport.

 

How can we help?