Navigacijski put

Politika EU-a u području obrazovanja odraslih

Što je to?

Obrazovanje odraslih ključna je komponenta politike cjeloživotnog učenja Europske komisije.

To je ključ konkurentnosti i zapošljivosti, socijalne uključenosti, aktivnog građanstva i osobnog razvoja diljem Europe. Izazov predstavlja osiguravanje svim osobama prilika za učenje, a posebice skupinama u nepovoljnijem položaju kojima su one i najpotrebnije.

Obrazovanje odraslih obuhvaća formalno, neformalno i informalno učenje radi poboljšanja osnovnih vještina, stjecanja novih kvalifikacija, unapređenje vještina ili stjecanja novih vještina radi zapošljavanja.

Potražnja za obrazovanjem odraslih povećava se, a Komisija je predana tome da svim državama članicama EU-a olakša stvaranje sustava za obrazovanje odraslih koje odlikuju fleksibilnost, visoka kvaliteta, izvrsno poučavanje i poboljšana uloga lokalnih vlasti, zaposlenika, socijalnih partnera, građanskog društva i kulturnih organizacija.

Prioritetna područja
  • pretvaranje cjeloživotnog učenja i mobilnosti u stvarnost i povećanje pristupa obrazovanju za sve;
  • poboljšanje kvalitete i učinkovitosti sustava obrazovanja odraslih;
  • promicanje jednakosti, društvene kohezije i aktivnog građanstva sudjelovanjem u društvenom i kulturnom učenju radi osobnog razvoja i ispunjenja;
  • poticanje kreativnosti i inovacije odraslih te njihovih obrazovnih okruženja;
  • poboljšanje i praćenje baze znanja.
Što je sljedeće?

Radna skupina za obrazovanje odraslih u okviru strategije ET 2020. započet će s aktivnostima početkom 2014.

 

How can we help?