Navigointipolku

EU:n aikuiskoulutuspolitiikka

Taustaa

Aikuiskoulutus on keskeinen osa Euroopan komission elinikäistä oppimista koskevaa politiikkaa.

Se vaikuttaa olennaisesti kilpailukykyyn sekä kansalaisten työllistyvyyteen, sosiaaliseen osallisuuteen, aktiiviseen kansalaisuuteen ja henkilökohtaiseen kehitykseen koko Euroopassa. Haasteena on tarjota oppimismahdollisuuksia kaikille, etenkin muita heikoimmassa asemassa oleville ryhmille, jotka tarvitsevat niitä eniten.

Aikuisoppiminen voi tapahtua virallisen koulujärjestelmän piirissä tai epävirallisesti, ja se voi olla myös arkioppimista perustaitojen parantamiseksi, uuteen ammattiin kouluttautumista, osaamisen täydentämistä tai työllistymiseen tähtäävää uudelleenkouluttautumista.

Aikuiskoulutuksen kysyntä on kasvussa. Komissio on sitoutunut auttamaan kaikkia EU-maita luomaan joustavia ja laadukasta opetusta tarjoavia aikuiskoulutusjärjestelmiä. Komissio pyrkii myös vahvistamaan paikallisviranomaisten, työnantajien, työmarkkinaosapuolten, kansalaisyhteiskunnan ja kulttuurijärjestöjen roolia oppimisessa.

Ensisijaiset tavoitteet
  • elinikäisen oppimisen ja liikkuvuuden edistäminen ja kaikkien väestönosien koulutusmahdollisuuksien laajentaminen
  • aikuiskoulutuksen laadun ja tehokkuuden parantaminen
  • tasapuolisuuden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen henkilökohtaista kehitystä tukevan sosiaalisen ja kulttuurisen oppimisen avulla
  • aikuisten luovuuden ja innovatiivisuuden edistäminen ja oppimisympäristöjen kehittäminen
  • tietopohjan parantaminen ja seuraaminen
Uusimmat toimet

Koulutus 2020 -työohjelman aikuiskoulutusta käsittelevä työryhmä aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa.

 

How can we help?