Navigatsioonitee

ELi poliitika täiskasvanuhariduse valdkonnas

Mis see on?

Täiskasvanuharidus on oluline osa Euroopa Komisjoni elukestvale õppele suunatud poliitikast.

See on kogu Euroopa jaoks oluline konkurentsivõime, tööhõive, sotsiaalse kaasatuse, kodanikuaktiivsuse ja isikliku arengu seisukohast. Väljakutseks on pakkuda õppimisvõimalusi kõigile, eelkõige ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele, kes vajavad neid kõige enam.

See hõlmab formaal-, mitteformaalset ja informaalset õpet põhioskuste parandamiseks, uute kvalifikatsioonide saamiseks, oskuste täiendamiseks või tööalaseks ümberõppeks.

Nõudlus täiskasvanuhariduse järele kasvab ja komisjon on võtnud kohustuse aidata kõigil ELi liikmesriikidel luua täiskasvanuhariduse süsteeme, mida iseloomustab paindlikkus, kõrge kvaliteet, tipptasemel õpetamine ning kohalike ametiasutuste, tööandjate, tööturu osapoolte, kodanikuühiskonna ja kultuuriorganisatsioonide tõhustatud roll.

Prioriteetsed valdkonnad
  • Elukestva õppe ja liikuvuse reaalsuseks muutmine ja haridusele juurdepääsu parandamine kõigi jaoks
  • Täiskasvanuhariduse süsteemi kvaliteedi ja tõhususe parandamine.
  • Võrdsuse, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kodanikuaktiivsuse edendamine sotsiaalses ja kultuurilises õppes osalemise kaudu isikliku arengu ning rahulolu eesmärgil.
  • Täiskasvanute loovuse ja innovatsiooni suurendamine ning nende õppekeskkondade parendamine.
  • Teadmistebaasi parandamine ja seire.
Millised on järgmised sammud?

HK 2020 täiskasvanuhariduse töörühma alustab oma tegevust 2014. aasta alguses.

 

How can we help?