Cesta

Politika EU v oblasti vzdělávání dospělých

O co se jedná?

Vzdělávání dospělých je důležitou složkou politiky Evropské komise v oblasti celoživotního vzdělávání.

Je nezbytné pro konkurenceschopnost a zaměstnatelnost, sociální začleňování, aktivní občanství a osobní rozvoj lidí v celé EU. Nejtěžším úkolem přitom je poskytnout příležitosti ke vzdělání všem, zejména znevýhodněným skupinám, které je potřebují nejvíce.

Vzdělávání dospělých zahrnuje formální i neformální učení ke zlepšení základních dovedností, zvyšování kvalifikace, získání nové kvalifikace nebo rekvalifikaci.

Poptávka po vzdělávání dospělých vzrůstá, a proto je Komise odhodlána pomoci všem zemím EU vytvořit flexibilní a kvalitní systémy vzdělávání dospělých, které nabízejí vysokou úroveň výuky. Zároveň se snaží posílit úlohu místních orgánů, zaměstnavatelů, sociálních partnerů, občanské společnosti a kulturních organizací.

Prioritní oblasti
  • Zavést celoživotní vzdělávání a mobilitu pracovníků do praxe a zlepšit přístup ke vzdělávání pro všechny
  • Zlepšit kvalitu a efektivitu systémů vzdělávání dospělých
  • Podporovat spravedlnost, sociální soudržnost a aktivní občanství zapojením lidí do společenského a kulturního vzdělávání pro osobní rozvoj a seberealizaci
  • Zvýšit kreativitu a inovační schopnosti dospělých a zlepšit jejich vzdělávací prostředí
  • Rozšířit a monitorovat znalostní základnu.
Jak se bude postupovat dál?

Na začátku roku 2014 zahájila svou činnost pracovní skupina pro vzdělávání dospělých zabývající se strategickým rámcem evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy do roku 2020.

 

How can we help?