Wat doet de Commissie?

De Commissie werkt met 32 landen samen aan de uitvoering van de Europese Agenda voor volwasseneneducatie. De agenda benadrukt de noodzaak van alle vormen van volwasseneneducatie (formeel, niet-formeel en informeel leren), of het nu gaat om om de verwerving van nieuwe vaardigheden, om actief burgerschap of om persoonlijke ontwikkeling en voldoening.

De Commissie coördineert bijvoorbeeld een netwerk van nationale coördinatoren pdf, die het volwassenenonderwijs in hun land promoten, beleidsadvies en -ondersteuning bieden en beste praktijken verzamelen en verspreiden. Zij werkt ook samen met tal van Europese verenigingen, netwerken en arbeidsinstanties om het volwassenenonderwijs te stimuleren.

Waarom is dit nodig?

Meer volwasseneneducatie kan Europa helpen de economische crisis te overwinnen, aan de behoefte aan nieuwe vaardigheden te voldoen en de vergrijzende beroepsbevolking productief te houden. Leren is ook van essentieel belang voor de sociale integratie en actief burgerschap. De tijd dat je de rest van je werkzame leven kon teren op wat je op school had geleerd, is voorbij.

Maar de deelname aan het volwassenenonderwijs in de EU varieert sterk van land tot land: van 1,4% tot 31,6 % (in 2012). Bovendien is de groei er over de gehele linie uit. De participatiegraad is bijzonder teleurstellend voor laaggeschoolde en oudere volwassenen. Een Europese aanpak kan het beleid succesvoller maken, extra steun bieden en de uitwisseling van ervaringen tussen landen verbeteren.

Wat is er al gedaan?

Ondersteuning van beleidsontwikkelingen:

  • De EU-landen hebben een doelstelling voor volwasseneneducatie afgesproken, namelijk dat in 2020 15% van alle volwassenen tussen 25 en 64 jaar volwassenenonderwijs moet volgen. In 2012 bleef de participatiegraad op een magere 9% steken en had een slechts vijf EU-landen het streefpercentage gehaald.
  • De Commissie maakt indicatoren en gegevens over de situatie in de EU-landen bekend, publiceert verslagen over de vooruitgang bij de beleidsuitvoering en doet nieuwe beleidsvoorstellen.
  • Zij bevordert de uitwisseling van goede praktijken en het leren van elkaars beleid in het kader van het programma voor Onderwijs en opleiding 2020. Er zijn ook tijdelijke werkgroepen en netwerken opgezet.
  • De Commissie heeft opdracht gegeven tot studies waarbij gegevens moet worden verzameld om het beleid doeltreffender te maken.