Mit tesz a Bizottság a felnőttkori oktatás előmozdításáért?

A Bizottság 32 országgal közösen azon dolgozik, hogy végrehajtsa a felnőttkori tanulásra vonatkozó megújított európai cselekvési programot. A program hangsúlyozza, milyen fontos, hogy minél többen tanuljanak felnőttkorban (formális, nem formális vagy informális keretek között). A felnőttkori tanulás előmozdításának jelentősége nem függ attól, hogy a tevékenység milyen célt szolgál, azaz hogy új szakmai készségek elsajátítására, tevékeny polgári szerepvállalásra, személyiségfejlesztésre, illetve önmegvalósításra irányul-e.

A Bizottság azzal járul hozzá a folyamathoz, hogy összehangolja a nemzeti koordinátorok

pdf

(126 kB)

English (en) hálózatának működését. A nemzeti koordinátorok a felnőttkori tanulás előmozdításán dolgoznak saját országukban, szakpolitikai tanácsadást és támogató tevékenységet végeznek, illetve a bevált módszerekkel kapcsolatos ismereteket gyűjtik egybe és terjesztik. Ezen túlmenően a Bizottság számos európai szövetséggel, hálózattal és munkaügyi szervezettel együtt dolgozik annak érdekében, hogy előmozdítsa a felnőttkori tanulást

English (en) .

Miért van erre szükség?

Ha többen tanulnak felnőttkorban, az elősegítheti, hogy Európa kilábaljon a gazdasági válságból, meg tudjon felelni az új készségek iránti igényeknek, és a társadalom elöregedése ellenére megőrizze a munkavállalók termelékenységét. A felnőttkori tanulás a társadalmi befogadás és a tevékeny polgári szerepvállalás szempontjából is rendkívül fontos. Manapság az emberek nem hagyatkozhatnak arra, hogy a nyugdíjba vonulásig meg tudnak majd élni azokból a készségekből és ismeretekből, melyeket az iskolában elsajátítottak.

A különböző uniós tagállamokban számottevő különbségek tapasztalhatók a felnőttkori tanulásban való részvétel tekintetében: a 2012. évi adatok alapján ez az arány 1,4% és 31,6% között mozog uniós viszonylatban. Általánosságban a felnőttkori tanulásban való részvétel stagnáló tendenciát mutat az EU-ban. A részvételi arányok különösen az alacsonyan képzett és az idősebb felnőttek esetében kiábrándítóan alacsonyak. Az európai szintű fellépésnek köszönhetően bővülni fognak a sikeres szakpolitikai intézkedésekkel kapcsolatos ismeretek, az egyes tagállamok segítséget kapnak munkájukhoz, és hatékonyabbá válik az országok között megvalósuló tapasztalatcsere.

Milyen lépésekre került sor eddig?

A felnőttkori tanulás előmozdítása érdekében:

  • az uniós országok célul tűzték ki, hogy 2020-ra a 25–64 éves lakosok 15%-a vegyen részt felnőttkori tanulási tevékenységekben; 2012-ben 9% volt az átlagos részvételi arány, és mindössze öt uniós tagországnak sikerült teljesítenie a kitűzött célt;
  • a Bizottság mutatókat és adatokat tesz közzé arról, hogyan alakul a helyzet az egyes tagállamokban, jelentésekben tekinti át, hogyan halad a szakpolitikai programok végrehajtása, ezen túlmenően pedig új javaslatokat dolgoz ki a felnőttkori tanulás előmozdítása céljából;
  • Az intézmény azon dolgozik, hogy megkönnyítse a bevált módszerek térnyerését, illetve az egymástól való tanulást. Ehhez az „Oktatás és képzés 2010” elnevezésű munkaprogram

    Az előző linken elérhető szöveg fordításai  biztosít keretet. Korlátozott időszakokra létrehozott, meghatározott témákkal foglalkozó munkacsoportok

    English (en) és hálózatok is részt vesznek a munkában.

  • a Bizottság több tanulmány elkészítésére is megbízást adott, hogy a szakpolitikai döntéshozók rendelkezésére álljanak olyan tudományos tények és adatok, melyek birtokában hatékonyabban tudják végezni munkájukat.

 

További információk