Mit tesz a Bizottság a felnőttkori oktatás előmozdításáért?

A Bizottság 32 országgal közösen azon dolgozik, hogy végrehajtsa a felnőttkori tanulásra vonatkozó megújított európai cselekvési programot. A program hangsúlyozza, milyen fontos, hogy minél többen tanuljanak felnőttkorban (formális, nem formális vagy informális keretek között). A felnőttkori tanulás előmozdításának jelentősége nem függ attól, hogy a tevékenység milyen célt szolgál, azaz hogy új szakmai készségek elsajátítására, tevékeny polgári szerepvállalásra, személyiségfejlesztésre, illetve önmegvalósításra irányul-e.

A Bizottság azzal járul hozzá a folyamathoz, hogy összehangolja a nemzeti koordinátorok pdf hálózatának működését. A nemzeti koordinátorok a felnőttkori tanulás előmozdításán dolgoznak saját országukban, szakpolitikai tanácsadást és támogató tevékenységet végeznek, illetve a bevált módszerekkel kapcsolatos ismereteket gyűjtik egybe és terjesztik. Ezen túlmenően a Bizottság számos európai szövetséggel, hálózattal és munkaügyi szervezettel együtt dolgozik annak érdekében, hogy előmozdítsa a felnőttkori tanulást.

Miért van erre szükség?

Ha többen tanulnak felnőttkorban, az elősegítheti, hogy Európa kilábaljon a gazdasági válságból, meg tudjon felelni az új készségek iránti igényeknek, és a társadalom elöregedése ellenére megőrizze a munkavállalók termelékenységét. A felnőttkori tanulás a társadalmi befogadás és a tevékeny polgári szerepvállalás szempontjából is rendkívül fontos. Manapság az emberek nem hagyatkozhatnak arra, hogy a nyugdíjba vonulásig meg tudnak majd élni azokból a készségekből és ismeretekből, melyeket az iskolában elsajátítottak.

A különböző uniós tagállamokban számottevő különbségek tapasztalhatók a felnőttkori tanulásban való részvétel tekintetében: a 2012. évi adatok alapján ez az arány 1,4% és 31,6% között mozog uniós viszonylatban. Általánosságban a felnőttkori tanulásban való részvétel stagnáló tendenciát mutat az EU-ban. A részvételi arányok különösen az alacsonyan képzett és az idősebb felnőttek esetében kiábrándítóan alacsonyak. Az európai szintű fellépésnek köszönhetően bővülni fognak a sikeres szakpolitikai intézkedésekkel kapcsolatos ismeretek, az egyes tagállamok segítséget kapnak munkájukhoz, és hatékonyabbá válik az országok között megvalósuló tapasztalatcsere.

Milyen lépésekre került sor eddig?

A felnőttkori tanulás előmozdítása érdekében:

  • az uniós országok célul tűzték ki, hogy 2020-ra a 25–64 éves lakosok 15%-a vegyen részt felnőttkori tanulási tevékenységekben; 2012-ben 9% volt az átlagos részvételi arány, és mindössze öt uniós tagországnak sikerült teljesítenie a kitűzött célt;
  • a Bizottság mutatókat és adatokat tesz közzé arról, hogyan alakul a helyzet az egyes tagállamokban, jelentésekben tekinti át, hogyan halad a szakpolitikai programok végrehajtása, ezen túlmenően pedig új javaslatokat dolgoz ki a felnőttkori tanulás előmozdítása céljából;
  • Az intézmény azon dolgozik, hogy megkönnyítse a bevált módszerek térnyerését, illetve az egymástól való tanulást. Ehhez az „Oktatás és képzés 2010” elnevezésű munkaprogram biztosít keretet. Korlátozott időszakokra létrehozott, meghatározott témákkal foglalkozó munkacsoportok és hálózatok is részt vesznek a munkában.
  • a Bizottság több tanulmány elkészítésére is megbízást adott, hogy a szakpolitikai döntéshozók rendelkezésére álljanak olyan tudományos tények és adatok, melyek birtokában hatékonyabban tudják végezni munkájukat.