Što Komisija čini?

Komisija surađuje s 32 države na provedbi Europskog programa za obrazovanje odraslih. U programu je naglašena potreba povećanja sudjelovanja u svim vrstama obrazovanja odraslih (formalno, neformalno i informalno učenje), bilo radi stjecanja novih radnih vještina, stvaranja aktivnog građanstva ili radi osobnog razvoja i ispunjenja.

Primjerice, Komisija koordinira mrežu nacionalnih koordinatora pdf koji promiču obrazovanje odraslih u svojim državama, pružaju političke savjete i podršku te prikupljaju i šire najbolje prakse. Komisija surađuje i s nizom europskih udruženja, mreža i radničkih organizacija radi promicanja obrazovanja odraslih.

Zašto je to potrebno?

Povećanje broja osoba koje sudjeluju u obrazovanju odraslih Europi može olakšati prevladavanje gospodarske krize, zadovoljiti potrebe za novim vještinama i održati produktivnost sve starije europske radne snage. Učenje je također presudno za socijalnu uključenost i aktivno građanstvo. Danas jednostavno nije moguće računati na to da će vještine stečene u školi biti dostatne do kraja radnog vijeka.

Postotak sudjelovanja odraslih osoba u obrazovanju u državama članicama EU-a znatno varira – od 1,4 % do 31,6 % prema statistikama iz 2012. – a taj broj, općenito gledano, stagnira. Osobito su razočaravajuće stope sudjelovanja starijih odraslih osoba i odraslih osoba s niskim kvalifikacijama. Aktivnosti na europskoj razini omogućit će povećanje znanja o uspješnim politikama, osigurati podršku i omogućiti bolju razmjenu iskustava među državama.

Što je dosad učinjeno?

Poduzete su sljedeće aktivnosti kao podrška razvoju politika:

  • Države članice EU-a postavile su ovaj cilj: 15 % odraslih osoba u dobi od 25 do 64 godine mora sudjelovati u obrazovanju odraslih do 2020. Prosječna stopa sudjelovanja 2012. iznosila je 9 %, a samo je 5 država članica EU-a ostvarilo ciljanu stopu;
  • Komisija objavljuje pokazatelje i podatke o trenutačnoj situaciji u državama članicama, izvješća o napretku pri provedbi politika te predlaže novu politiku;
  • Komisija pospješuje razmjenu dobre prakse i međusobno učenje o politikama u okviru radnog programa Obrazovanje i osposobljavanje 2020.; sastanci radnih skupina i mreža o posebnim temama sazvani su tijekom ograničenog razdoblja;
  • Komisija je naručila studije koje donose dokaze i podatke za podršku učinkovitijim politikama.