Navigačný riadok

Príležitosti pre študentov, účastníkov odbornej prípravy a učňov

O čo ide?

Program Erasmus+ ponúka príležitosti pre študentov odborných škôl, účastníkov odbornej prípravy a učňov absolvovať pracovnú stáž v zahraničí, ktorá im umožní osvojiť si nové zručnosti alebo jazykové znalosti.

Pracovná stáž v zahraničí zlepšuje zamestnateľnosť, môže uľahčiť prechod od vzdelávania a odbornej prípravy k zamestnaniu a zároveň posilniť európsku spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Čo to zahŕňa?

Študenti odborných škôl môžu absolvovať stáž alebo učňovskú prípravu v zahraničí, ktorá prebieha:

  • v rámci podniku,
  • na pracovisku, ako je napríklad verejná organizácia alebo mimovládna organizácia,
  • v inštitúcii odborného vzdelávania a prípravy, pričom jej súčasťou je aj praktická výučba.

Stáže a učňovská príprava môžu trvať od 2 týždňov do jedného roka. Ich neoddeliteľnou časťou je predpríprava, pričom môže ísť o jazykovú, kultúrnu alebo praktickú prípravu.

Kto sa môže zúčastniť?

V mene svojich študentov sa do programu môžu prihlásiť inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy zo zúčastnených krajín.

 

How can we help?