Kruimelpad

Mogelijkheden voor leerlingen in beroepsonderwijs en -opleiding, stagiairs en jongeren met een leercontract

Waar gaat het om?

Erasmus+ geeft leerlingen die beroepsonderwijs of een beroepsopleiding volgen, stagiairs en jongeren met een leercontract de gelegenheid werkervaring in het buitenland op te doen. Zo kun je nieuwe vaardigheden onder de knie krijgen of talen leren.

Werk in het buitenland geeft je meer kansen om later een interessante baan te vinden en is een leuke manier om de stap van school naar werk te zetten. Je zorgt er zo ook voor dat scholen in verschillende landen beter samenwerken.

Wat houdt het in?

Als je beroepsonderwijs of een beroepsopleiding volgt, kun je in het buitenland stage lopen of werken met een leercontract bij:

  • een bedrijf
  • een overheidsdienst, een ngo e.d.
  • een instelling voor beroepsonderwijs en -opleiding, met perioden van leren op een werkplek in een onderneming

Deze stages en leercontracten hebben een looptijd tussen twee weken en een jaar. Het is belangrijk dat je je goed voorbereidt en al wat leert over de taal en cultuur van het land waar je naaartoe gaat.

Wie mag deelnemen?

Instellingen voor beroepsonderwijs en beroepsopleiding uit de deelnemende landen kunnen een aanvraag indienen namens hun leerlingen.

 

How can we help?