Mogħdija tan-navigazzjoni

Opportunitajiet għall-istudenti, it-trainees u l-apprendisti

X'inhu?

Erasmus+ jipprovdi opportunitajiet għall-istudenti, it-trainees u l-apprendisti fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali biex iwettqu esperjenza ta' xogħol barra minn pajjiżhom. Dan jippermettilhom jitgħallmu ilsna jew ħiliet ġodda.

Kollokamenti ta' xogħol f'pajjiż ieħor itejbu l-impjegabbiltà u jistgħu jħaffu t-tranżizzjoni mill-edukazzjoni u t-taħriġ għall-impjieg, filwaqt li jsaħħaħ il-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali.

X'jinvolvi?

Studenti vokazzjonali jistgħu jagħmlu traineeship jew aprendistat barra minn pajjiżhom, ospitati minn:

  • Kumpanija;
  • Post tax-xogħol, bħal organizzazzjoni pubblika jew NGO;
  • Istituzzjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, b’perjodi ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol f’kumpanija.

It-traineeships u l-apprendistati jistgħu jdumu minn ġimagħtejn sa sena. It-tħejjija hija parti integrali mill-attività u tista' tinkludi lezzjonijiet tal-lingwa, kif ukoll preparazzjoni kulturali u prattika.

Min jista' jieħu sehem?

Istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali minn pajjiżi parteċipanti jistgħu japplikaw f’isem l-istudenti tagħhom.

 

How can we help?