Naršymo kelias

Galimybės moksleiviams, stažuotojams ir pameistriams

Kokios tai galimybės?

Pagal programą „Erasmus+“ suteikiama galimybių profesinių mokyklų moksleiviams, stažuotojams ir pameistriams įgyti darbo patirties užsienyje ir naujų gebėjimų arba išmokti naujų kalbų.

Asmenų, kurie stažavosi užsienyje, įsidarbinimo galimybės geresnės ir jiems gali būti lengviau pereiti nuo mokslų prie darbo. Stažuotėmis užsienyje taip pat stiprinamas Europos bendradarbiavimas profesinio mokymo srityje.

Kas numatyta programoje?

Profesinių mokyklų moksleiviai turi stažuočių arba pameistrystės galimybių užsienyje:

  • bendrovėje;
  • viešojoje organizacijoje, NVO ir pan. darbovietėje;
  • profesinio mokymo įstaigoje, tam tikrais laikotarpiais mokantis darbo vietoje bendrovėje.

Stažuotės ir pameistrystė gali trukti nuo dviejų savaičių iki vienų metų. Sudėtinė veiklos dalis yra pasirengimas: tai gali būti kalbų kursai (naudojantis „Erasmus+“ internetinės kalbinės paramos svetaine), taip pat kultūrinis ir praktinis pasirengimas.

Kas gali dalyvauti?

Paraiškas savo moksleivių vardu teikti gali dalyvaujančių šaliųpdf Pasirinkti šios nuorodos vertimus  profesinio mokymo įstaigos, kurios gali, bet neprivalo turėti PM judumo chartijos akreditaciją. Įstaigos, kurioms suteikta PMjudumo chartija, turi galimybę nuo 2016 m. supaprastinta tvarka teikti paraiškas pagal „Erasmus+“ 1 pagrindinį veiksmą dėl PM įstaigose besimokančių asmenų ir tų įstaigų darbuotojų.

 

How can we help?