Naršymo kelias

Galimybės moksleiviams, stažuotojams ir pameistriams

Kokios tai galimybės?

Pagal programą „Erasmus+“ suteikiama galimybių profesinių mokyklų moksleiviams, stažuotojams ir pameistriams įgyti darbo patirties užsienyje ir naujų gebėjimų arba išmokti naujų kalbų.

Asmenų, kurie stažavosi užsienyje, įsidarbinimo galimybės geresnės ir jiems gali būti lengviau pereiti nuo mokslų prie darbo. Stažuotėmis užsienyje taip pat stiprinamas Europos bendradarbiavimas profesinio mokymo srityje.

Kas numatyta programoje?

profesinių mokyklų moksleiviai turi stažuočių arba pameistrystės galimybių užsienyje:

  • bendrovėje;
  • viešojoje organizacijoje, NVO ir pan. darbovietėje;
  • profesinio mokymo įstaigoje, tam tikrais laikotarpiais mokantis darbo vietoje bendrovėje.

Stažuotės ir pameistrystė gali trukti nuo dviejų savaičių iki vienų metų. Sudėtinė veiklos dalis yra pasirengimas: tai gali būti kalbų kursai, taip pat kultūrinis ir praktinis pasirengimas.

Kas gali dalyvauti?

Paraiškas teikti gali dalyvaujančių šalių profesinio mokymo įstaigos savo moksleivių vardu.

 

How can we help?