Cosán nascleanúna

Deiseanna do mhic léinn, d'oiliúnaithe agus do phrintísigh

Cad é an rud é?

Cuireann Erasmus+ deiseanna ar fáil do mhic léinn, d'oiliúnaithe agus do phrintísigh i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna dul ar thaithí oibre ar an gcoigríoch ionas gur féidir leo scileanna nó teangacha nua a fhoghlaim.

Méadaítear infhostaitheacht daoine nuair a dhéanann siad socrúchán oibre ar an gcoigríoch agus is minic a dhéantar an t-aistriú ó oideachas agus oiliúint go saol na hoibre níos fusa dóibh freisin, agus ar ndóigh cuireann siad le comhar Eorpach sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint.

Cad atá i gceist leis?

Is féidir le mic léinn gairmoideachais tréimhse oiliúna nó printíseacht ar an gcoigríoch a dhéanamh:

  • I gcuideachta;
  • In ionad oibre – in eagraíocht phoiblí nó neamhrialtasach mar shampla;
  • In institiúid gairmoideachais agus gairmoiliúna maille le tréimhsí foghlama obairbhunaithe i gcuideachta.

Ó dhá sheachtain go bliain a mhaireann na tréimhsí oiliúna agus na printíseachtaí. Dlúthchuid den eispéireas is ea an t-ullmhúchán. Is féidir ranganna teanga, chomh maith le hullmhú cultúrthaagus praiticiúil a bheith i gceist leis.

Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Is féidir le hinstitiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna atá i dtíortha rannpháirteacha iarratas a dhéanamh thar ceann a mac léinn.

 

How can we help?